Tiếng Việt | English

20/10/2021 - 16:53

Điều chỉnh nhóm lao động tự do được hỗ trợ phù hợp đối với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh

Vừa qua, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 10231/QĐ-UBND về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (nhóm lao động tự do) theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ vào tình hình cân đối ngân sách tỉnh, Long An có một số điều chỉnh đối với nhóm lao động tự do theo tinh thần của Nghị quyết 68

Phạm vi điều chỉnh nhóm lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác được hỗ trợ theo Mục 2, Phần II Nghị quyết số 68/NQQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; phù hợp với điều kiện cụ thể và khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

Theo đó, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách và điều kiện cụ thể của tỉnh, UBND tỉnh nêu rõ từng trường hợp được hỗ trợ. Cụ thể người lao động làm một trong các loại công việc, ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND cấp huyện như bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác.

Ngững người lái xe mô tô 2 bánh chở khách (xe ôm), xe ba bánh chở thuê hàng hóa; làm thuê trong các hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống (quán ăn, quán ăn tự phục vụ, quán ăn nhanh, cửa hàng bán đồ ăn mang về, hàng ăn uống trên đường phố, trong chợ, xe bán hàng ăn uống lưu động; quán cà phê, giải khát), lưu trú, du lịch; người làm thuê lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ); bán lẻ vé số lưu động.

Người lao động tự do được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau: bị mất việc làm trên địa bàn tình Long An và có thu nhập tại thời điểm xét thấp hơn hoặc bằng mức thu nhập của chuẩn nghèo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/1/2021 của Chính phủ về quy định chuẩn nghèo đa chiều (khu vực nông thôn 1,5 triệu đồng/người/tháng; khu vực thành thị 2 triệu đồng/người/tháng) trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND cấp huyện; đang cư trú hợp trên địa bàn tỉnh (thường trú và tạm trú).

Mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người/lần. Đối với những trường hợp được hỗ trợ theo Quyết định số 6652/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh và Quyết định số 8811/QĐ-UBND ngày 6/9/2021 của UBND tỉnh, nếu bằng với mức trên thì không được hỗ trợ theo quyết định này, nếu còn thiếu (thấp hơn) mức hỗ trợ trên thì được cấp bổ sung cho đủ 2 triệu đồng/người/lần; người lao động được hỗ trợ một lần và chỉ được một lần hưởng một chế độ hỗ trợ./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết