Tiếng Việt | English

01/09/2021 - 12:27

Đồn Biên phòng Sông Trăng phát động phong trào thi đua đặc biệt

Sáng 01/9, Đồn Biên phòng Sông Trăng, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Long An tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt “BĐBP cùng toàn dân chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid -19”.

    

Sau lễ phát động, các đội, trạm ký kết các nội dung giao ước thi đua

Mục đích của phong trào thi đua đặc biệt này là cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị xác định tốt động cơ, trách nhiệm, xây dựng ý chí, quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, với phương châm “Sớm hơn và cao hơn 1 bước”; “Ở đâu nhân dân gặp khó khăn, gian khổ, thiên tai, dịch bệnh, thì ở đó có bộ đội giúp dân”.

Tiếp tục thực hiện sâu rộng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, góp phần cùng cả nước phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid -19.

Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, ngăn chặn, xử lý các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, hỗ trợ, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là nhân dân tại các vùng dịch,…

Sau lễ phát động, các đội, trạm, Đồn Biên phòng Sông Trăng tiến hành ký kết các nội dung giao ước thi đua, với quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới./.

                                                                            Văn Đát - Nguyễn Linh

Chia sẻ bài viết