Tiếng Việt | English

23/05/2023 - 10:50

Đóng góp văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Đại tá Trần Văn Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Công an tỉnh Long An vừa tổ chức Hội thảo đóng góp sửa đổi, bổ sung Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, ngày 18/7/2012 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC; Luật PCCC và Quy chuẩn QCVN 03:2021/BCA của Bộ Công an về phương tiện PCCC. Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận và kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định trên.

Đại tá Trần Văn Hà - Phó Giám đốc Công an tỉnh, tiếp thu các ý kiến tham luận, đóng góp của các sở, ban, ngành và các công ty tư vấn thiết kế, lắp đặt hệ thống PCCC trên địa bàn tỉnh xoay quanh các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng thực hiện các quy định pháp luật về PCCC.

Ông đề nghị các cơ quan chuyên môn của Công an tỉnh tập hợp kiến nghị, đề xuất Bộ Công an theo đúng thời gian quy định và các sở, ban, ngành, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu để kịp thời có các kiến nghị, đề xuất Bộ Công an kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC phù hợp thực tiễn./.

Đ.T - V.Tiền

Chia sẻ bài viết