Tiếng Việt | English

10/06/2015 - 16:05

Đức Hòa: Hiệu quả từ cải cách thủ tục hành chính

Những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Hòa thực hiện thường xuyên, đúng quy định, đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, huyện có 7.249 hồ sơ (HS) yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, nâng tổng số HS yêu cầu được giải quyết lên 7.634 hồ sơ. Trong đó, huyện đã giải quyết 5.868 HS, với gần 5.000 HS đúng hạn; đang tiếp tục thực hiện 1.512 HS còn lại và 79 HS quá hạn.

Để tạo thuận lợi và bảo đảm thực hiện các thủ tục hành chính đúng, đủ, kịp thời, UBND huyện và các xã, thị trấn đã niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả HS hành chính, với 300 thủ tục hành chính thuộc 31 lĩnh vực được UBND tỉnh công bố đối với cấp huyện và 133 thủ tục hành chính đối với cấp xã, thị trấn. Cùng với đó, các đơn vị cũng niêm yết hướng dẫn thực hiện, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức liên quan. Ngoài ra, UBND huyện cũng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót trong quá trình thực hiện.

Việc tăng cường kiểm soát và cải cách thủ tục hành chính đã giúp đơn giản hóa một số thủ tục theo hướng hiện đại, giảm đáng kể chi phí, tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện./.

Hồng Thắm

Chia sẻ bài viết