Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Đức Huệ: Nỗ lực giải quyết xong 88%vụ việc có điều kiện thi hành

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ chấp hành viên và các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong công tác thi hành án dân sự, nhất là đợt cao điểm thi hành án, từ ngày 15-4 đến ngày 30-9-2015, huyện Đức Huệ đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp mang tính khả thi để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đã đề ra trong đợt cao điểm thi hành án dân sự.

Trước tiên, các vụ việc thi hành án dân sự còn tồn đọng trên địa bàn các xã, thị trấn đã được Chi cục Thi hành án dân sự huyện tiến hành rà soát, xác minh, phân loại án chính xác, khách quan, đúng quy định và đề ra biện pháp tổ chức thi hành phù hợp sau khi phân loại. Chi cục Thi hành án dân sự huyện còn phối hợp các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức thích hợp về pháp luật nói chung và pháp luật thi hành án nói riêng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành. Đối với các vụ việc dân sự có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì cơ quan chức năng sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định để tác động chung. Đặc biệt, đối với một vụ việc có nhiều người được thi hành án và số tiền phải thi hành án có giá trị lớn thì chấp hành viên phải tập trung quyết liệt để thi hành án dứt điểm số việc cũng như số tiền tồn đọng, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người được thi hành án.

Từ các giải pháp tích cực đó, huyện Đức Huệ phấn đấu trong đợt cao điểm thi hành án dân sự năm 2015 sẽ giảm đáng kể số lượng án tồn đọng trên địa bàn, bảo đảm đạt chỉ tiêu thi hành án dân sự trên giao. Theo đó, huyện phải giải quyết xong 88% vụ việc có điều kiện thi hành và giải quyết xong 77% về tiền trong số các vụ có điều kiện giải quyết./.

Hồng Luyn 

Chia sẻ bài viết