Tiếng Việt | English

27/07/2015 - 14:47

Đường tỉnh 817: Thi công chậm trễ, đi lại khó khăn


Việc đi lại trên tuyến Đường tỉnh 817 gặp khó khăn do thi công chậm trễ

Vừa qua, nhiều hộ dân thuộc xã Bình Hòa Trung, Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa phản ánh việc đi lại trên Đường tỉnh 817 (Vàm Thủ - Bình Hòa Tây) rất khó khăn vì đơn vị thi công không đảm bảo tiến độ, nhất là khi đơn vị thi công đổ cát, đất lên mặt đường, mưa xuống tạo thành vũng lầy.

Đường tỉnh 817 đang được thi công, nâng cấp, tuy nhiên đây là công trình vừa thi công vừa khai thác phục vụ việc đi lại của người dân. Do đó, rất mong đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình và tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đi lại.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết