Tiếng Việt | English

12/01/2022 - 11:14

Khối Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức cấp tỉnh:

Góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh

Được thành lập từ năm 2011 đến nay, khối thi đua Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) cơ quan, tổ chức cấp tỉnh gồm 37 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Mỗi đơn vị có nhiệm vụ chính trị khác nhau nhưng cùng chung mục tiêu là thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng tự vệ gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đây là lực lượng nòng cốt đóng góp vào phong trào xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Những năm qua, khối Ban CHQS cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh Long An, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) tại đơn vị cũng như bảo đảm thực hiện nhiệm vụ công tác QP, QS địa phương.

Khối Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Luật Dân quân tự vệ cho cán bộ lãnh đạo, nhân viên và lực lượng tự vệ trong các cơ quan, tổ chức. Từng đơn vị xây dựng lực lượng tự vệ đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.

Ban CHQS cơ quan, tổ chức tích cực tham gia huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị - pháp luật cho lực lượng tự vệ nâng cao kiến thức mọi mặt về quân sự, chính trị; nâng cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, xứng đáng là lực lượng bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ khối cơ quan Đảng, đoàn thể, khối chính quyền, góp phần phát triển KT - XH, giữ vững QP, an ninh.

Các thành viên trong khối thường xuyên phối hợp chặt chẽ lực lượng dân quân của địa phương, lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn làm tốt công tác tuần tra giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống dịch bệnh.

Khối trưởng Đại diện khối Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức cấp tỉnh ký kết giao ước thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ảnh tư liệu)

Tự vệ khối Ban CHQS cơ quan, tổ chức không ngừng tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, cải cách hành chính, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Đặc biệt, khối Ban CHQS cơ quan, tổ chức đẩy mạnh phong trào thi đua trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh tham gia lực lượng tuyến đầu, khối còn quyên góp, tuyên truyền, vận động hỗ trợ gói an sinh, giúp đỡ người dân khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch, với kinh phí trên 10 tỉ đồng. Cán bộ, chiến sĩ khối tự vệ Ban CHQS cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng Quỹ Vì người nghèo, tham gia Về nguồn, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa.

Ban CHQS Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh không ngừng kiện toàn Ban CHQS và trung đội tự vệ đạt 26,6% tổng số cán bộ, viên chức, trong đó đảng viên đạt 82,1%. Bên cạnh đó, đơn vị làm tốt phong trào Đền ơn đáp nghĩa, từ thiện - xã hội, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, giúp đỡ nhân dân.

Công ty Lương thực Long An luôn giữ vững truyền thống là đơn vị sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao của Tổng Công ty Lương thực miền Nam và của tỉnh. Công ty tạo việc làm ổn định cho trên 600 người lao động, đặc biệt ưu tiên cho quân nhân xuất ngũ. Xác định phát triển kinh tế kết hợp QP, an ninh, Công ty Lương thực Long An luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ QS, QP, bổ sung đầy đủ các kế hoạch về QP, an ninh, tổ chức huấn luyện cho tự vệ đúng theo hướng dẫn, kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh, được Cục Dân quân tự vệ và Tổng Công ty Lương thực miền Nam đánh giá cao.

Tự vệ khối Ban CHQS cơ quan, tổ chức tỉnh luôn nêu cao trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu, xứng đáng với niềm mong mỏi của cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương và niềm tin của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, mạnh về kinh tế, vững về QP, an ninh, chính trị ổn định./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết