Tiếng Việt | English

29/06/2020 - 18:48

Hiệp định EVFTA: Thực thi cơ chế hạn ngạch thuế quan

Để hỗ trợ doanh nghiệp Việt thực thi các cam kết này, Bộ Công Thương đã cung cấp thông tin cụ thể về cơ chế phân bổ và quản lý hạn ngạch thuế quan (TRQ) của EU đối với từng mặt hàng.