Tiếng Việt | English

17/09/2020 - 09:01

Hiệu quả công tác tuyên giáo trong lực lượng công an

Bên cạnh công tác nghiệp vụ, chủ động đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, lực lượng Công an nhân dân đã cùng các lực lượng làm công tác tuyên giáo (TG) đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Hành trình theo chân Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Hành trình theo chân Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Tại buổi gặp mặt Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành TG của Đảng do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: “Bất cứ giai đoạn nào, lĩnh vực TG luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng, tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục. Công tác TG đã góp phần to lớn vào việc xây dựng đường lối chính trị đúng đắn của Đảng; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân”.

Xác định công tác TG có ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh cách mạng cho cán bộ, đảng viên, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng; nắm bắt và giải quyết những vấn đề nổi lên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong công tác tổ chức cán bộ, chế độ, chính sách; thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình thời sự,... giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn, nắm bắt kịp thời tình hình chính trị, KT-XH, an ninh - quốc phòng của đất nước, của địa phương.

Năm 2019, Công an tỉnh triển khai mô hình Niềm nở khi tiếp xúc, tận tình khi hướng dẫn, trách nhiệm khi giải quyết công việc; tiếp tục thực hiện một số mô hình: Báo công dâng Bác, Gắn trách nhiệm chủ kinh doanh nhà hàng, quán ăn với đảm bảo an toàn giao thông,… góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông do người uống rượu, bia gây ra,… Ngoài ra, Công an huyện Cần Đước xây dựng mới mô hình Tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào chủ nhật hàng tuần được người dân địa phương đánh giá cao và sẽ nhân rộng trong toàn tỉnh.

Trung tá Đặng Chí Trung Hiếu - Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị, cho biết: “Là đơn vị chủ công trong công tác TG của Công an tỉnh, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị thường xuyên tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Ban TG Tỉnh ủy với những hoạt động cụ thể: Hướng dẫn tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị gắn với các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, của địa phương; tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ, qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong công việc của mỗi cán bộ, chiến sĩ”.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy Phòng Công tác đảng và công tác chính trị đã tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, kịp thời có những giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót để xây dựng nội bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với vai trò, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh./.

Yến Trinh

Chia sẻ bài viết