Tiếng Việt | English

15/01/2020 - 14:12

Ngành tuyên giáo Long An: Nâng chất lượng tuyên truyền để đưa thông tin về cơ sở

Thời gian qua, ngành tuyên giáo đóng vai trò là “cầu nối” tư tưởng chính trị, tình cảm cách mạng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu chiến lược, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

“Cầu nối” giữa ý Đảng - lòng dân

Năm 2019, trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến công tác tuyên giáo tỉnh nhà, ngành tuyên giáo thực hiện tốt công tác tham mưu, hướng dẫn nghiệp vụ, bám sát tình hình thực tiễn đề ra phương pháp tác chiến phù hợp; tích cực, chủ động, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy hiệu quả tuyên truyền, đề cao vai trò của nhân dân trong việc đóng góp đối với các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để thực thi hiệu quả trong dân. Ngành tuyên giáo thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng, giáo dục truyền thống trong các tầng lớp nhân dân; thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung nắm tình hình, đấu tranh với những thông tin xấu, độc hại trên Internet, mạng xã hội. Tích cực tham mưu cấp ủy chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nghiêm túc, chất lượng. Từ công tác tuyên giáo góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; giữ vững ổn định chính trị, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân;…

Công tác tuyên giáo là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Kiến Tường - Nguyễn Thị Lụa thông tin, năm qua, ngành tuyên giáo hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đó là tổ chức cuộc thi kể chuyện về Bác từ cơ sở đến thị xã trong đợt sinh hoạt chính trị mừng sinh nhật Bác; tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Đặc biệt, thị xã Kiến Tường duy trì và nhân rộng một số mô hình trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: “Nghe dân nói - nói dân nghe”, “Nâng cao chất lượng họp dân”, cải cách thủ tục hành chính, gần dân, sát dân,... góp phần đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến với dân; đồng thời những ý kiến, kiến nghị của người dân được cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết cũng như phản ánh về trên để có biện pháp xử lý,… Từ đó, làm cho mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với người dân ngày càng “xích lại” gần nhau. 

Tuy nhiên, bà Lụa cũng cho rằng, hiện nay các nghị quyết của Đảng khi triển khai ra dân còn gặp khó. Hàng quí, các xã, phường tổ chức gặp dân, lắng nghe dân nói một lần có một vài nơi làm tốt nhưng số lượng người dân đến dự còn ít, hiệu quả chưa cao. Một vài địa phương vì nhiệm vụ chuyên môn nhiều nên ít xây dựng mô hình trong học tập và làm theo gương Bác,...

Là đảng viên, ông Nguyễn Thanh Kiệt, ngụ ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng chính quyền giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới. Từ suy nghĩ đó, ông Kiệt không quản ngại khó khăn cùng với các đảng viên trong chi bộ ấp lặn lội đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động, giải thích cho dân hiểu mỗi khi có những chủ trương, nghị quyết mới của Đảng. Bên cạnh đó, trong những lần tiếp xúc cùng dân, ông lắng nghe những chia sẻ của họ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để mỗi lần có tiếp xúc cử tri hoặc đối thoại, họp dân, ông có ý kiến,… nhất là trong phát triển kinh tế, chăm lo đời sống người dân, vấn đề giá cả, đầu ra nông sản,… Bao năm qua, người đảng viên khéo vận động này bỏ nhiều công sức cùng nhân dân trồng cây xanh, hiến đất để giải phóng mặt bằng, xây dựng đường kênh Quốc Phòng dài trên 2km và lộ bờ Đông rạch Ông Lễ dài trên 1,3km,…

Còn tại huyện Bến Lức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Huỳnh Thị Thanh Bình cho biết, tuyên giáo là lĩnh vực trọng yếu của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, góp phần quan trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, khẳng định vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức, thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Vì vậy, những người làm công tác tuyên giáo phải tự làm công tác tư tưởng cho mình. Nhiều năm liên tục, huyện duy trì mô hình truyền thanh trực tiếp kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong buổi chào cờ đầu tuần của tháng,… Đặc biệt, huyện thành lập và quản lý trang Facebook Bến Lức anh hùng với khoảng 4.000 thành viên. Từ trang mạng xã hội này, Bến Lức đăng tải nhiều thông tin phong phú từ các nguồn báo chính thống về những sự kiện, tin tức quan trọng của đất nước, tỉnh, địa phương cũng như phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, sai trái, độc hại để nâng cao cảnh giác của người dân,… góp phần làm tốt công tác định hướng tư tưởng trong dân. 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm tặng giấy khen cho đại diện các tập thể có thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2019

Đi đầu trong công tác xây dựng Đảng

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm, bên cạnh những kết quả đã đạt, công tác tuyên truyền có nơi chưa nhạy bén; chủ yếu một chiều, chưa đa dạng về hình thức. Việc học tập, quán triệt nghị quyết một số nơi còn chậm, chưa bảo đảm thời gian quy định. Chất lượng giáo dục chính trị tại một số địa phương chưa tốt. Công tác nắm bắt dư luận, tâm trạng xã hội có việc chưa thật sự chủ động, nhất là lĩnh vực môi trường, quản lý đất đai. Hoạt động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc hại trên mạng internet và các trang mạng xã hội chưa sắc nét, còn lúng túng, bị động,…

Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh, năm có ý nghĩa quan trọng quyết định hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã xác định trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; năm tiến tới đại hội Đảng các cấp,… Vì vậy, ông Đinh Ngọc Lâm cho rằng, nhiệm vụ của những người làm công tác tuyên giáo vô cùng quan trọng. Trước hết, ngành tuyên giáo tiếp tục tham mưu cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo. Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020. Chủ động tham gia, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; chủ động dự báo tình hình và đề xuất cấp ủy chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh;…/.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết