Tiếng Việt | English

06/03/2022 - 07:49

Hướng dẫn kiểm tra số định danh cá nhân cho những ai chưa đi cấp đổi CCCD

Đối với những người chưa làm thủ tục đổi CMND 9 số sang CCCD thì có thể đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quản lý cư trú để biết được mã số định danh.

Hiện nay cụm từ "mã số định danh cá nhân" được nhắc tới rất nhiều lần và là mã số quan trọng nhất của công dân trong thời đại mọi giao dịch đều áp dụng công nghệ số, các cơ quan quản lý người dân bằng dữ liệu điện tử.

Mã số định danh cá nhân này chính là 12 số trên thẻ CCCD gắn chíp đối với những người đã làm thủ tục cấp đổi. Mã số này cũng được cấp cho trẻ em trên giấy khai sinh khi mới sinh ra.

Mã định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc cấp cho công dân Việt Nam, mã số định danh cá nhân là mã số duy nhất của mỗi công dân và không lặp lại ở cá nhân nào khác.

Như vậy, hiện nay đối với những người dân đang dùng CMND 9 số chưa làm thủ tục đổi CCCD gắp chip thì vẫn chưa biết được mã số định danh này của mình.

Pháp Luật TP.HCM hướng dẫn người dân tra cứu mã số định danh cá nhân trên hệ thống Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Bước 1: Người dân vào trang Cổng dịch vụ công quản lý cư trú của Bộ Công an thông qua đường link:

https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/portal/p/home/dvc-gioi-thieu.html

Bước 2: Tiến hành đăng nhập và lựa chọn đăng nhập bằng tài khoản của Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bước 3: Điền thông tin đăng nhập theo yêu cầu. Trường hợp chưa có tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia thì người dân có thể đăng ký và làm theo hướng dẫn.

Bước 4: Sau khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quản lý cư trú, người dân chọn mục "Dịch vụ công" rồi chọn tiểu mục "Thông báo lưu trú".

Bước 5: Hệ thống dữ liệu sẽ tự động chạy và mã số định danh cá nhân (số CCCD) sẽ được hiển thị trong mục "Thông tin người thông báo".

Theo PLO

Chia sẻ bài viết