Tiếng Việt | English

19/11/2021 - 09:32

Không nên bố trí cán bộ mất uy tín

Tôi rất đồng tình với ý kiến của bạn Như Ngọc với bài viết “Miễn nhiệm, từ chức, giảm cán bộ (CB) thiếu năng lực”, trong đó công tác điều động, quy hoạch, bố trí, miễn nhiệm,... CB là một trong những nội dung quan trọng của công tác CB, góp phần sắp xếp CB một cách hợp lý và để nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới thì không nên bố trí CB mất uy tín.

Thực tế, một số CB, đảng viên có chức, có quyền, có điều kiện nắm giữ tài sản, tiền bạc đã sa ngã, biến chất, tha hóa, suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tình trạng tham nhũng, quan liêu, xa dân, tổ chức không chặt chẽ, nhiều nguyên tắc của Đảng bị vi phạm,… khiến dư luận rất bức xúc và bản thân bị mất uy tín. Vì vậy, song song với việc miễn nhiệm, từ chức, giảm CB thiếu năng lực theo quy định thì các cấp ủy Đảng không nên bố trí lại CB mất uy tín, thậm chí cũng nên kiên quyết thay thế, sắp xếp lại những CB không đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ.

Để công tác CB đi vào nề nếp, từng cơ quan, đơn vị và địa phương phải xác định rõ vai trò quan trọng của công tác CB, có kế hoạch thực hiện điều động, quy hoạch, bố trí, sử dụng, miễn nhiệm, từ chức,... đúng người, đúng việc một cách khoa học, hợp lý, theo quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, tiếp tục đề bạt, bổ nhiệm những CB có uy tín, có phẩm chất, năng lực một cách nghiêm túc gắn với đánh giá, đào tạo, bố trí và sử dụng CB hàng năm; lựa chọn, phát hiện những CB trẻ có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn CB trước mắt và lâu dài. Đồng thời, thực hiện tốt việc luân chuyển nhằm tạo điều kiện cho CB trong diện quy hoạch được rèn luyện ở thực tiễn cơ sở, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong từng ngành, đơn vị, địa phương; kiên quyết xử lý nghiêm minh những người vi phạm và không bố trí CB đã mất uy tín, không đủ tư cách để làm trong sạch bộ máy.

Việc bố trí và sử dụng đúng công tác CB là góp phần nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở Đảng. Người làm CB phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, biết giữ gìn uy tín của bản thân, xây dựng đội ngũ CB có tâm và tầm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Vĩnh Nhất

Chia sẻ bài viết