Tiếng Việt | English

24/03/2023 - 10:09

Kiểm soát chất lượng môi trường trong hoạt động phát triển chăn nuôi

Cùng với mục tiêu duy trì ổn định phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Long An, ngành Nông nghiệp đã và đang chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường (BVMT), kiểm soát, xử lý các nguồn thải, hạn chế những tác động tới môi trường trong phát triển ngành Chăn nuôi.

Các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học để bảo vệ môi trường

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có 907 cơ sở chăn nuôi. Trong đó, chăn nuôi quy mô lớn là 22 cơ sở; chăn nuôi quy mô vừa là 183 cơ sở; chăn nuôi quy mô nhỏ là 702 cơ sở.

Hầu hết các trang trại chăn nuôi đều có các biện pháp xử lý chất thải. Cụ thể, có 145 cơ sở chăn nuôi thực hiện xử lý chất thải bằng biogas, 742 cơ sở chăn nuôi thực hiện xử lý chất thải ủ phân trước khi làm phân bón, 1 trang trại ủ phân nuôi trùn quế, 19 trang trại chăn nuôi thực hiện thải trực tiếp xuống ao để nuôi cá.

Bên cạnh đó, có trên 90% (20/22) cơ sở chăn nuôi quy mô lớn; 65% (119/183) cơ sở chăn nuôi quy mô vừa; 84% (593/702) cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ đạt khoảng cách an toàn trong chăn nuôi theo quy định tại Thông tư số 23/2019/TTBNNPTNT, ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để bảo đảm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp tỉnh yêu cầu các địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách và pháp luật về BVMT cho các hộ chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm; vận động các hộ dân chuyển dịch chăn nuôi từ nhỏ, lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung theo trang trại, gia trại; duy trì chăn nuôi nông hộ theo hình thức công nghiệp và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến; chuyển dịch chăn nuôi tập trung trang trại từ vùng có mật độ dân số cao đến những vùng có mật độ dân số thấp, hình thành các vùng chăn nuôi trọng điểm tại các xã, huyện phù hợp với quy hoạch.

Cùng với đó, ngành Nông nghiệp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành công tác BVMT tại các cơ sở chăn nuôi, kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm; mở các lớp tập huấn về an toàn sinh học trong chăn nuôi. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở chăn nuôi chấp hành tốt việc BVMT, có ý thức trong việc đầu tư hệ thống xử lý chất thải hiện đại, hiệu quả./.

Bùi Tùng

Chia sẻ bài viết