Tiếng Việt | English

01/08/2015 - 10:55

Kiên Giang: 2 lãnh đạo bị xử lý, thu hồi hơn 18 tỷ đồng tham nhũng

Theo Cụm thi đua số 4, Ban Nội chính Trung ương, trong 6 tháng đầu năm 2015, qua kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng ở 21 tỉnh, thành phố phía Nam, đã khởi tố 18 vụ với 81 bị can, truy tố 8 vụ với 14 bị can, xét xử 15 vụ với 26 bị can có hành vi tham nhũng.

Xử lý trách nhiệm 8 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng: Tỉnh Kiên Giang 2 người, Thành phố Hồ Chí Minh 6 người. Số tiền thiệt hại do hành vi tham nhũng gần 25 tỷ đồng, trong đó tại Kiên Giang là 19,2 tỷ đồng và tỉnh này thu hồi 18,34 tỷ đồng.

​Thời gian qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy Kiên Giang thực hiện tốt công tác tham mưu, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và kiểm tra, đôn đốc việc xử lý khiếu nại, tố cáo hành vi tham nhũng.

Ban phân công cán bộ, chuyên viên phối hợp với các cơ quan chức năng tìm hiểu, nắm tình hình bước đầu các vụ việc khiếu nại, tố cáo khi tiếp nhận đơn thư; nghiên cứu thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan; đề nghị người gửi thông tin, tố cáo cung cấp bằng chứng, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo; lắng nghe ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo...

Trên cơ sở đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy Kiên Giang phân tích, đánh giá vụ việc, nội dung thông tin tham nhũng, khi xác định có dấu hiệu tham nhũng sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết, tiến hành thanh tra, kiểm tra; xác định có dấu hiệu tội phạm yêu cầu cơ quan điều tra tiến hành điều tra làm rõ.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Kiên Giang đã triển khai 163 cuộc thanh tra, kiểm tra, kết thúc 133 cuộc phát hiện sai phạm với tổng số tiền 10,6 tỷ đồng; kiến nghị thu nộp ngân sách 4,2 tỷ đồng; kiểm điểm rút kinh nghiệm 44 tập thể, 95 cá nhân và kiểm điểm có hình thức kỷ luật 21 cá nhân.

Tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa nhằm hạn chế tiêu cực, tham nhũng phát sinh như: công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản, thu nhập; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.../.

LÊ HUY HẢI (TTXVN/VIETNAM+)

Chia sẻ bài viết