Tiếng Việt | English

24/03/2023 - 08:08

Lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu thầy thuốc

Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định thành lập Hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14-năm 2023. Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Y tế được phân công làm Chủ tịch Hội đồng.

Ảnh minh họa.

Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP, có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Thủ tướng đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14-năm 2023.

Bộ Y tế là cơ quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng có Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Y tế thành lập và được sử dụng con dấu của Bộ Y tế để giải quyết công việc. Thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm./.

Theo Nhân dân

Chia sẻ bài viết