Tiếng Việt | English

06/08/2016 - 17:38

Long An biên soạn chân dung 93 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu chân dung Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) tỉnh Long An.

Đại biểu tham gia nghiệm thu đề tài

Đề tài được thực hiện từ tháng 4/2015 đến tháng 3/2016, kinh phí thực hiện bằng nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học.

Ban chủ nhiệm đề tài tiến hành sưu tầm các quyết định phong, truy tặng danh hiệu anh hùng tại Ban Thi đua khen thưởng Trung ương. Ban biên soạn tiến hành hội thảo nhằm làm rõ gương chiến đấu hy sinh vì độc lập của dân tộc, hy sinh thân mình để bảo vệ đồng đội, đồng chí của các AHLLVTND.

Tiêu chí chọn anh hùng để đưa vào danh sách nghiên cứu gồm: Người sinh ra và lớn lên, chiến đấu trên chiến trường Long An được tuyên dương anh hùng; người quê ở Long An chiến đấu ở các đơn vị khác được tuyên dương anh hùng; người quê hương khác nhưng đến Long An chiến đấu được tuyên dương anh hùng.

Đến nay, toàn tỉnh có 93 AHLLVTND được Ban biên soạn tiếp cận từng gia đình để thu thập về nhân thân, quá trình hoạt động, gương anh dũng hy sinh; hình ảnh, bằng anh hùng AHLLVTND, quyết định tuyên dương AHLLVTND.

Tại buổi nghiệm thu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiến nghị UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ cho in chân dung 93 AHLLVTND làm tài liệu cho các cơ quan chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, … nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ tiếp nối tinh thần yêu nước./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết