Tiếng Việt | English

17/05/2022 - 16:23

Long An tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả vắc-xin phòng Covid-19  

Trước tình trạng vắc-xin được phân bổ không được sử dụng hết dẫn đến phải thu hồi với số lượng lớn, UBND tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Long An yêu cầu tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Theo đó, Sở Y tế chủ trì, phối hợp Tiểu ban Điều phối và tiêm vắc-xin, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, đánh giá công tác tiêm vắc-xin trên địa bàn tỉnh, trong đó lưu ý báo cáo rõ lý do tồn vắc-xin. Trong trường hợp đối tượng không tiêm mũi thứ 3 phải tập trung tuyên truyền và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng theo yêu cầu của Bộ Y tế và Chính phủ, không để tồn đọng như thời gian qua.

Sở Y tế cần đánh giá tiến độ tiêm vắc-xin tương ứng với lượng vắc-xin đã phân bổ cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị để tham mưu phân bổ hiệu quả. Đề xuất, kiến nghị thu hồi, điều chuyển vắc-xin đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai tiêm chậm so với tiến độ; xem xét trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương để tồn đọng vắc-xin mà không chủ động tham mưu, đề xuất xử lý hiệu quả.

Đồng thời, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra, đôn đốc từng địa phương tập trung tiêm vắc-xin, bảo đảm tiến độ tiêm chủng theo yêu cầu của Bộ Y tế và Chính phủ; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên trong báo cáo hàng ngày.

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tổ chức triển khai tiêm vắc-xin kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về số lượng đối tượng tiêm, đề xuất nhu cầu vắc-xin cần phân bổ, tiến độ triển khai tiêm vắc-xin trước UBND tỉnh./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết