Tiếng Việt | English

17/11/2020 - 14:26

Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân: Luyện giỏi, rèn nghiêm 

Sau 1 tuần vượt sóng, thắng mưa, khắc phục khó khăn, hiệp đồng huấn luyện, những con tàu thuộc Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành xuất sắc tất cả nội dung huấn luyện thả, vớt thủy lôi thả tập bài M3; trục vớt ngư lôi bắn tập; bắn nghiệm thu pháo sau sửa chữa; bắn đạn thật đơn tàu và bắn vũ khí BM;... Kết quả nổi bật là 100% bài bắn đạt khá, giỏi (75% giỏi), đơn vị đạt giỏi và bảo đảm an toàn về mọi mặt. Có được kết quả trên là cả quá trình huấn luyện, rèn luyện và kiểm tra của cấp ủy, chỉ huy các cấp cũng như của từng cán bộ, chiến sĩ trên mỗi con tàu hay ở các cơ quan, đơn vị.

Tàu 511 quán triệt kế hoạch trước khi bước vào huấn luyện

 

Huấn luyện thực hành kiểm tra an toàn pháo trên Tàu 513

Huấn luyện 5 kỹ thuật cấp cứu trên Tàu 511

Khẩu đội pháo 40mm trên Tàu 503 huấn luyện thực hành bắt mục tiêu trên không

Tàu Trường Sa 02 thực hành huấn luyện thả Thủy lôi tập bài M3

Quang Tiến (thực hiện)

Chia sẻ bài viết