Tiếng Việt | English

15/06/2015 - 15:32

Nâng cao đạo đức người làm báo

Khi nói về báo chí, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng: Trung thực là một tiêu chuẩn đạo đức rất quan trọng trong hoạt động nghề nghiệp báo chí; đồng thời, Người cũng đòi hỏi các nhà báo trong mọi trường hợp khen cũng như chê đều với động cơ trong sáng, khách quan, không thể viết báo vì mục đích vụ lợi, cá nhân, ích kỷ. Vì vậy, yêu cầu cao nhất của người làm báo chính là đạo đức nghề nghiệp.

Có thể nói thời gian qua, báo chí đã thông tin kịp thời đến các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản của các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, báo chí còn thể hiện rõ nét chức năng, vai trò giám sát, phản biện, giúp Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung nhiều chủ trương, chính sách, cơ chế, quy định pháp lý; đi tiên phong trong việc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và chống lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch,... Tuy nhiên, không ít nhà báo đã bỏ qua vấn đề trách nhiệm và lương tâm của mình, đưa những thông tin thiếu chính thống, làm suy giảm niềm tin của bạn đọc dành cho báo chí. Thiết nghĩ, người làm báo cần chú trọng đến vấn đề đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, đưa tin khách quan, trung thực và cân nhắc đến tính hiệu quả cũng như sự tác động của thông tin đến công chúng, từ đó lựa chọn cách thức khai thác phù hợp. Ngoài ra, các ngành cần quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo, quan trọng nhất là người làm báo phải có lập trường, tư tưởng vững vàng trước cái đúng, cái sai, nỗ lực trau dồi đạo đức nghề nghiệp, không ngừng rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên học tập, tích lũy về kiến thức,... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới. Đặc biệt, người làm báo phải thực hiện tốt vai trò chuyển tải, quảng bá văn hóa cho cả xã hội thông qua các tác phẩm báo chí, tuyệt đối không tiếp tay cho những hành vi phản cảm gây bức xúc trong xã hội.

Sống trong kỷ nguyên bùng nổ thông tin, việc nắm bắt được những thông tin nhanh, bản sắc, nóng hổi luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự sống còn của báo chí. Cho nên, đòi hỏi người làm báo phải nâng cao đạo đức nghề nghiệp, luôn nỗ lực để làm tròn trách nhiệm của mình, phản ánh thực chất cuộc sống xã hội, bảo đảm nhịp cầu luôn nối liền giữa ý Đảng - lòng dân./.

Nhất Khang

Chia sẻ bài viết