Tiếng Việt | English

26/06/2018 - 21:59

Nâng cao kỹ năng tuyên truyền về vấn đề ô nhiễm nguồn nước và bảo vệ môi trường nước

Ngày 26/6, tại TP.HCM, Trung tâm Lưu chiểu điện tử và Hỗ trợ báo chí - Cục Báo chí thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức FOJO (Thụy Điển) tổ chức khóa tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền về vấn đề ô nhiễm nguồn nước và bảo vệ môi trường nước với sự tham gia của các phóng viên phụ trách mảng tài nguyên môi trường trực thuộc các cơ quan báo chí khu vực miền Nam.

Khóa tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền về vấn đề ô nhiễm nguồn nước và bảo vệ môi trường nước

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Báo chí - Nguyễn Thái Thiên nhấn mạnh về thực trạng cũng như thách thức về ô nhiễm nguồn nước dưới sự phát triển kinh tế và đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay. Mặc dù, nước ta có nguồn tài nguyên nước dồi dào với tổng lượng nước mặt trung bình hàng năm khoảng 830-840 tỉ m3 nhưng trong đó hơn 60% sản sinh từ nước ngoài và khoảng 310-320 tỉ m3 được sản sinh trên lãnh thổ Việt Nam.

Trước sự gia tăng nhanh về dân số và phát triển công nghiệp, đô thị… nguồn nước bị suy thoái nhanh cả về số lượng và chất lượng. Tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngày càng tăng về mức độ, quy mô, nhiều nơi có nước nhưng không thể sử dụng do nguồn nước bị ô nhiễm,…Chính vì vậy phải cấp thiết bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia, nhất là đối với nguồn nước liên quốc gia của Việt Nam hiện nay.

Khóa học diễn ra từ ngày 26/6 đến 29/6, tập trung vào chủ đề ô nhiễm nguồn nước và bảo vệ môi trường nước tại Việt Nam cũng như hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường nước; kỹ năng thu thập, xử lý thông tin và triển khai các đề tài về vấn đề ô nhiễm nguồn nước và bảo vệ môi trường.

Qua khóa học, học viên được các chuyên gia chia sẻ và cùng thảo luận về thực trạng ô nhiễm nguồn nước và bảo vệ môi trường tại Việt Nam; kỹ năng thu thập xử lý thông tin và triển khai tin, bài về vấn đề ô nhiễm nguồn nước và bảo vệ môi trường nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức của xã hội về an ninh nguồn nước, trách nhiệm bảo vệ và sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết