Tiếng Việt | English

12/11/2017 - 08:06

Nâng cao vai trò gia đình, trường học và xã hội

 Đạo đức là một trong những nhân tố quan trọng làm nên tính cách và giá trị của con người. Nhấn mạnh đến giáo dục đạo đức con người, xã hội nào cũng chú trọng giáo dục sự tốt đẹp, hành vi ứng xử xã hội mẫu mực, hướng con người đến cái chân, thiện, mỹ.

 Trên chặng đường dài phát triển của đất nước, truyền thống chống ngoại xâm, lòng yêu nước, sự kiên cường, bất khuất là những giá trị hình thành nên đạo đức, tính cách của con người Việt Nam. Chúng ta gặt hái rất nhiều thành tựu từ công cuộc đổi mới, từ tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rằng, trong quá trình ấy, chúng ta cũng gặp không ít vấn đề khó khăn, hạn chế cần khắc phục như tình trạng đạo đức xuống cấp của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Chúng ta ai cũng thấy, trong vài năm trở lại đây, tình hình giáo dục đạo đức cho học sinh vẫn chưa đạt hiệu quả, vẫn còn tình trạng bạo lực học đường, học sinh hành hung thầy cô giáo, thậm chí nhiều trường hợp cả phụ huynh cùng học sinh hành hung những người đang dạy dỗ con em mình. Xã hội cũng phê phán lối sống không tích cực của một bộ phận học sinh. Nhiều học sinh không xác định được mục tiêu học tập của mình, sa vào việc ăn chơi, lơ là việc học, nhiều em trở thành gánh nặng của gia đình do sống buông thả,...

Một xã hội tốt đẹp và phát triển là một xã hội được xây dựng nên bởi lớp người trẻ có tri thức, giàu nhiệt huyết, có lý tưởng sống tốt đẹp. Nền giáo dục của chúng ta ngày càng phát triển và luôn lấy mục tiêu đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội. Chính vì vậy, chúng ta cần quan tâm hơn nữa việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Trong nhiệm vụ cao cả ấy, vai trò của xã hội, trường học và gia đình đều quan trọng như nhau, mà trên hết, chúng ta cần giáo dục cho học sinh sống, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bởi Người luôn là tấm gương cao cả về nhân cách và đạo đức của mọi thời đại./.

 Trần Trà 

Chia sẻ bài viết