Tiếng Việt | English

14/06/2016 - 17:35

Nâng chất cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”

Thực hiện Chương trình hành động của Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh Long An xây dựng chương trình hành động về thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2020.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy tuần tra, kiểm soát đường thủy trên kênh Nước Mặn

Theo đó, lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa; triển khai thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp liên ngành bảo đảm TTATGT trên các tuyến, khu vực trọng điểm; kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động tại các cảng, bến thủy đi vào nề nếp và hành lang bảo vệ luồng, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách ngang sông;...

Qua đó, nâng cao trách nhiệm của thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy nội địa trong việc thực hiện quy định sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy, hạn chế tình trạng vi phạm gây mất ATGT.

Mục đích việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2020 nhằm tăng cường hiệu quả việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về công tác bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa và kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông thủy; nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình văn hóa, văn minh, an toàn giao thông đường thủy; lập lại trật tự kỷ cương, trật tự xã hội trên đường thủy nội địa./.

Đan Thy

Chia sẻ bài viết