Tiếng Việt | English

14/08/2015 - 19:19

Ngân hàng thương mại Đông Á bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

 Ảnh chỉ có tinh chất minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tiến hành thanh tra toàn diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank).

Kết quả thanh tra cho thấy, trong giai đoạn 2012 trở về trước, DongA Bank đã có nhiều vi phạm pháp luật về quản lý tài chính, cấp tín dụng và hoạt động kinh doanh khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình và hoạt động của DongA Bank.

Ngày 13/8, Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết luận thanh tra DongA Bank theo quy định của pháp luật và Quyết định kiểm soát đặc biệt đối với ngân hàng này.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ miễn nhiệm, đình chỉ nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt của DongA Bank và cá nhân tại DongA Bank vi phạm pháp luật, gây thất thoát tài sản Nhà nước và nhân dân. Ngân hàng Nhà nước sẽ lựa chọn và cử những cán bộ có năng lực quản trị, trình độ chuyên môn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt để thực hiện quản trị, điều hành, kiểm soát đối với Ngân hàng này.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động của DongA Bank được an toàn và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người gửi tiền, các quyền và nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ cơ cấu lại toàn diện DongA Bank để đưa Ngân hàng này hoạt động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững./.

Minh Thúy (VIETNAM+)

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích