Tiếng Việt | English

13/11/2022 - 14:10

Nhiều kết quả nổi bật trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

'Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (gọi tắt là NQ), cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh. Thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, góp phần giữ vững ổn định KT-XH của tỉnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc' - Đại tá Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, khẳng định.

Kết quả rõ nét nhất sau 10 năm thực hiện NQ là nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh được củng cố và tăng cường. Chất lượng tổng hợp của LLVT tỉnh có bước phát triển toàn diện, đời sống người dân được cải thiện. Các lực lượng thường xuyên phối hợp ngăn chặn và làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Lực lượng vũ trang tỉnh huấn luyện sát thực tế địa bàn

Trong quá trình thực hiện NQ, tỉnh triển khai, thực hiện hiệu quả việc kết hợp quốc phòng với KT-XH và KT-XH với quốc phòng; cụ thể, 10 năm qua, đã phối hợp các ngành chức năng thẩm định 926 dự án, trong đó có 35 dự án phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong giai đoạn mới được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh tập trung xây dựng cán bộ, chiến sĩ phát triển toàn diện, có tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tôn trọng pháp luật, kỷ luật, kỷ cương; lao động sáng tạo, sống có văn hóa, nghĩa tình.

Thực hiện chức năng “Đội quân chiến đấu - Đội quân công tác - Đội quân lao động, sản xuất”, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT tỉnh đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Trong 10 năm qua, LLVT tỉnh phối hợp tham mưu triển khai xây dựng 462 căn nhà điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới và 25 căn nhà điểm dân cư liền kề đồn, trạm biên phòng; tặng 42 máy tính bảng và nhận đỡ đầu 20 em từ mô hình Em nuôi của Đoàn.

Thực hiện chủ trương của Quân khu về việc tiếp tục thực hiện “Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo”, Bộ CHQS tỉnh phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ triển khai xây dựng 5 công trình văn hóa, thể dục - thể thao trong các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ các sở, ngành liên quan thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng với số tiền trên 100 tỉ đồng. Đội K73 tìm kiếm, quy tập được 488 bộ hài cốt liệt sĩ, 3 mộ tập thể quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia; trong nước quy tập được 110 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 mộ tập thể.

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp, đạt nhiều thành tích cao. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên đạt 100%; thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ theo luật định, đạt 1,42% so với dân số; giữ vững 188/188 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn có chi ủy; tập trung xây dựng lực lượng trên tuyến biên giới, ven cửa sông ra biển và lực lượng dân quân thường trực.

Lực lượng vũ trang tỉnh huấn luyện chiến đấu trên sông nước

Những năm qua, quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa chính quyền và LLVT tỉnh Long An với tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Vương quốc Campuchia được giữ vững và phát huy, nhất là trong hợp tác phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và phòng, chống tội phạm.

10 năm thực hiện NQ góp phần quan trọng giúp Bộ CHQS tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 3 lần được nhận cờ thi đua của Chính phủ; 4 lần được nhận cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, Cờ thi đua quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015-2020 và danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu” năm 2021./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết