Tiếng Việt | English

07/11/2022 - 19:09

Cần Đước tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI  

Chiều 07/11, Huyện ủy Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Huỳnh Văn Thanh; Thượng tá Đoàn Văn Bảy - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Nguyễn Văn Định cùng các ban, ngành; Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn đến dự.

Lãnh đạo huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (2013-2022), Huyện ủy Cần Đước đã ban hành Nghị quyết chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng các quy chế, kế hoạch, chương trình hành động, đề án để triển khai thực hiện cụ thể, phù hợp với đặc điểm của địa phương.

Các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã chú trọng xây dựng, củng cố các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ. Huyện ủy thường xuyên rà soát, nắm bắt, quản lý chặt chẽ, giải quyết kịp thời tình hình chính trị nội bộ, đặc biệt là trong tư tưởng, mối quan hệ của cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, chủ động tuyên tuyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên.

Huyện đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, huấn luyện lực lượng vũ trang địa phương, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương. Xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đủ số lượng, nâng cao chất lượng và độ tin cậy,... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hằng năm, huyện đã huy động nguồn lực kinh tế từ địa phương và nguồn lực xã hội hàng trăm triệu đồng cho việc xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho quốc phòng, an ninh. Nhiều công trình gắn kinh tế kết hợp quốc phòng, gắn quốc phòng với kinh tế - xã hội theo các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức kết nghĩa và ký kết biên bản hợp tác với Chi khu quân sự Ba Phnom - Tiểu khu quân sự Prey Veng - Quân đội Hoàng gia Campuchia làm tiền đề với các hoạt động trao đổi đoàn, nắm tình hình giữa 2 đơn vị, góp phần giữ vững ổn định trên địa bàn huyện và tỉnh, thắt chặt tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 8 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Cẩm Tú - Mỹ Duyên

Chia sẻ bài viết