Tiếng Việt | English

22/07/2015 - 16:06

Nhiều quy định mới phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội

Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực thi hành ngày 1-7-2015.

Đại diện Sở Xây dựng đã triển khai Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản 2014 (KDBĐS). Luật Nhà ở quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; quản lý về nhà ở tại Việt Nam. Luật Nhà ở áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Về mô hình nhà ở cho người thu nhập thấp, những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai tại các địa phương.

Gắn với Luật Nhà ở, Luật KDBĐS có một loạt điểm mới, tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp cũng như người dân tham gia vào quá trình KDBĐS. Điều kiện KDBĐS phải có vốn trên 20 tỉ đồng, phải có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án. Mở rộng phạm vi KDBĐS cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tổ chức, cá nhân nước ngoài được thuê, mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng của các doanh nghiệp KDBĐS. Luật KDBĐS còn quy định dịch vụ gồm: Môi giới BĐS, quản lý BĐS, sàn giao dịch, tư vấn BĐS,... cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS phải có trình độ THPT trở lên, đã qua sát hạch và có kiến thức về môi giới BĐS, chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS là 5 năm.

Đại diện Sở Giao thông - Vận tải trình bày nội dung cơ bản Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (HKDDVN). Theo đó, luật HKDDVN mới có 10 chương và 202 điều. So với luật HKDD năm 2006, luật HKDD 2014 có nhiều điểm mới, khắc phục được những bất cập của luật trước. Luật HKDD 2014 ra đời đã khắc phục được những hạn chế trước đây, giúp cho vận tải HKDD ngày càng phát triển. Những điểm mới của Luật HKDD: Xóa thế độc quyền tại sân bay trong việc nâng giá dịch vụ hàng không, luật hóa địa vị pháp lý nhà chức trách hàng không và nâng cao trách nhiệm của nhà vận chuyển hành khách đối với chuyến bay chậm trễ, kéo dài gây bức xúc cho hành khách.

Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) quy định về tổ chức cơ sở GDNN, chính sách đối với cơ sở GDNN, tài chính, tài sản của cơ sở GDNN, hoạt động đào tạo và hợp quốc tế trong GDNN, quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo GDNN, quy định về nhà giáo và người học, kiểm định chất lượng GDNN, vấn đề về quản lý GDNN.

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2006 bộc lộ một số hạn chế, bất cập nhất là trong vấn đề độ bao phủ thấp, chính sách BH tự nguyện chưa thu hút số đông tham gia, chưa phù hợp với tình hình kinh tế phát triển theo cơ chế thị trường. Đặc biệt, điều 60 Luật BHXH 2014 đã được kịp sửa đổi đáp ứng yêu cầu một bộ phận người lao động muốn nhận BHXH một lần, hoặc bảo lưu chế độ BHXH. Tại Long An, số người lao động muốn hưởng BHXH một lần đang có xu hướng giảm dần do nhận thức người lao động ngày một nâng lên. Luật BHXH 2014 quy định nhiều điều khoản mới, tiến bộ đáp ứng yêu cầu của người thụ hưởng BHXH được tốt hơn./.

MINH ĐĂNG 

Chia sẻ bài viết