Tiếng Việt | English

01/06/2020 - 09:17

Những điểm cần lưu ý về xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, với nhiều điểm mới, tăng mức phạt đã được người dân nắm bắt thực hiện. Theo Phòng Cảnh sát giao thông, trong nghị định này, tại Điều 30 về xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ có nhiều quy định mới cần chú ý để chấp hành thực hiện tốt.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông

Phạt tiền mức trung bình 1,4 triệu đồng đối với cá nhân, 2,8 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe môtô, xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi sau:

Giao xe hoặc để cho người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông. Giao xe hoặc để cho người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên tham gia giao thông. Giao xe hoặc để cho người không có giấy phép lái xe (GPLX) điều khiển xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông. Giao xe hoặc để cho người có GPLX nhưng đã hết thời hạn sử dụng hoặc đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng điều khiển xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông. Đưa phương tiện không có giấy đăng ký xe tham gia giao thông hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng. Đưa phương tiện có giấy đăng ký xe nhưng không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa tham gia giao thông. Đưa phương tiện không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số) tham gia giao thông. Đưa phương tiện gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp tham gia giao thông.

Phạt tiền mức trung bình 3 triệu đồng đối với cá nhân, 6 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ôtô, máy kéo, xe máy chuyên dùng thực hiện các hành vi sau:

Giao phương tiện hoặc để cho người làm công điều khiển phương tiện chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 10% đến 30%.

Phạt tiền mức trung bình 5 triệu đồng đối với cá nhân, 10 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ôtô, máy kéo, xe máy chuyên dùng thực hiện một trong các hành vi sau:

Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có giấy phép chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định) nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng tham gia giao thông. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển xe ôtô quá thời gian quy định. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ôtô tải, romooc, sơmi rơmooc. Đưa phương tiện quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông. Đưa phương tiện có giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe nhưng không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa tham gia giao thông. Đưa phương tiện có giấy đăng ký xe nhưng không đúng với số khung, số máy của xe (kể cả rơmooc và sơmi rơmooc) tham gia giao thông. Đưa phương tiện không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số) tham gia giao thông. Đưa phương tiện gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp (kể cả rơmooc và sơmi rơmooc) tham gia giao thông. Giao xe hoặc để cho người chưa đủ tuổi theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Giao xe hoặc để cho người có GPLX nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển hoặc đã hết hạn sử dụng từ 6 tháng trở lên tham gia giao thông. Giao xe hoặc để cho người không có GPLX hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, GPLX bị tẩy xóa tham gia giao thông. Giao xe hoặc để cho người có GPLX nhưng đã hết hạn sử dụng hoặc đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng điều khiển xe ôtô tham gia giao thông. Lắp đặt, sử dụng thiết bị thay đổi biển số trên xe trái quy định (kể cả rơmooc và sơmi rơmooc).

Phạt tiền mức trung bình 7 triệu đồng đối với cá nhân, 14 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ôtô, máy kéo, xe máy chuyên dùng thực hiện
hành vi sau:

Giao phương tiện hoặc để cho người làm công điều khiển phương tiện chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 30% đến 50%.

Phạt tiền mức trung bình 15 triệu đồng đối với cá nhân, 30 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ôtô, máy kéo, xe máy chuyên dùng thực hiện hành vi:

Giao phương tiện hoặc để cho người làm công điều khiển phương tiện chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 50% đến 100%.

lPhạt tiền mức trung bình 17 triệu đồng đối với cá nhân, 34 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ôtô, máy kéo, xe máy chuyên dùng thực hiện hành vi:

Giao phương tiện hoặc để cho người làm công điều khiển phương tiện chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 100% đến 150%.

Phạt tiền mức trung bình 19 triệu đồng đối với cá nhân, 38 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng thực hiện hành vi:

Giao phương tiện hoặc để cho người làm công điều khiển phương tiện chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 150%./.

Từ ngày 01/01/2020 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông đã ra quyết định xử phạt 125 trường hợp chủ phương tiện giao xe môtô cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông; đồng thời, ra quyết định xử phạt 76 trường hợp chủ phương tiện giao xe ôtô cho người làm công chở hàng vượt trọng tải cho phép và không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông./.

Vũ Quang(lược ghi)

Chia sẻ bài viết