Tiếng Việt | English

28/11/2023 - 10:27

Nỗ lực hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Long An - Trần Bá Phước, Ban tập trung các biện pháp, giải pháp bảo đảm hoàn thành tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Long An bảo đảm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023 (Trong ảnh: Công trình Bệnh viện Y học cổ truyền cơ bản giải ngân 85% kế hoạch vốn trong năm 2023)

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Long An bảo đảm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023 (Trong ảnh: Công trình Bệnh viện Y học cổ truyền cơ bản giải ngân 85% kế hoạch vốn trong năm 2023)

Trong năm 2023, Ban được bố trí gần 570 tỉ đồng để thực hiện các dự án. Tính đến hết ngày 16/11/2023, Ban giải ngân vốn đầu tư công gần 72%, trong đó, nguồn vốn giao trước ngày 31/7/2023, giải ngân đạt trên 78%; vốn bổ sung dự án 70 trạm y tế tuyến xã (giao ngày 04/8/2023), giải ngân gần 52%; vốn bổ sung 2 dự án ngoài kế hoạch vốn trung hạn (giao ngày 18/9/2023), giải ngân trên 84%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Ban còn đạt chưa cao so với kế hoạch do vướng giải phóng mặt bằng nên việc triển khai một số dự án còn chậm; giá cát tăng nên ảnh hưởng tiến độ; nguồn vốn bố trí chậm.

Ban sẽ tập trung quyết liệt, phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, bảo đảm tiến độ dự án cũng như giải ngân vốn; tổ chức rà soát lại toàn bộ dự án, điều hòa vốn cho phù hợp; giải ngân theo từng tháng còn lại; đẩy nhanh tiến độ đấu thầu các gói thiết bị (chủ yếu thiết bị y tế);... bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023 đã đề ra./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết