Tiếng Việt | English

30/10/2015 - 15:23

Chính ủy Quân khu 7

Nói chuyện chuyên đề về tình hình biển Đông

Tại Long An, Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 có buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình biển Đông, quan hệ của Việt Nam với Mỹ, Trung Quốc và Campuchia.


Trung tướng Phạm Văn Dỹ nói chuyện chuyên đề về tình hình biển Đông

Trung tướng Phạm Văn Dỹ hệ thống những thông tin, luận cứ khoa học lịch sử minh chứng chủ quyền thiêng liêng về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Việc Trung Quốc lấn chiếm một số hòn đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa và đưa ra cái gọi là “đường lưỡi bò” hay “đường chín đoạn” là không có căn cứ, vi phạm Công ước quốc tế về biển đảo. Chủ trương của Đảng ta là kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Cũng tại hội nghị, Trung tướng Phạm Văn Dỹ còn trình bày Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của nước ta; vấn đề biển Đông; về quan hệ ngoại giao của nước ta với các nước trên thế giới. Việc đấu tranh, bảo vệ đất nước được thực hiện trên quan điểm kiên trì đối thoại, dùng sức mạnh dư luận và luật pháp quốc tế, kiên quyết không để bất kỳ thế lực nào kích động,… Ngoài ra, Trung tướng Phạm Văn Dỹ cũng phân tích mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước, cũng như những ảnh hưởng lớn trong khu vực và trên thế giới đối với nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Qua buổi nói chuyện trên, giúp cán bộ, đảng viên lực lượng Công an tỉnh nắm vững quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ chủ quyền biển đảo, tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng, ý chí và hành động, xác định tốt trách nhiệm chính trị, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

T.Dũng

 

Chia sẻ bài viết