Tiếng Việt | English

16/09/2015 - 15:51

Nữ cán bộ điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

Chị Lê Thị Men sinh năm 1961, hiện là Phó Chủ tịch UBND xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Từ năm 2008 đến nay, với cương vị là Phó Chủ tịch UBND xã, phụ trách khối văn hóa-xã hội, chị đã có nhiều đóng góp cùng lãnh đạo địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ hàng năm ở lĩnh vực mình phụ trách, góp một phần công sức trong quá trình xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới.

Chị Lê thị Men không ngừng phấn đấu, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức chính trị, luôn khiêm tốn, học hỏi đồng nghiệp, chân thành lắng nghe đóng góp của cán bộ và nhân dân.

Từ năm 2010 đến 2015, chị được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Đặc biệt, năm 2013, chị được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Với những thành tích nêu trên, chị Lê Thị Men được bình chọn là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Long An giai đoạn 2010-2015./. 

CTV Kim Khánh

Chia sẻ bài viết