Tiếng Việt | English

90% người mua ô tô sẽ cân nhắc chọn xe điện vào năm 2033

Một nghiên cứu mới đây cho thấy mặc dù hiện tại một bộ phận lớn người mua xe vẫn còn e ngại với xe điện, con số này dự kiến thay đổi chóng mặt trong thập kỷ tới.