Tiếng Việt | English

22/07/2022 - 16:01

Ông Lê Văn Bảy tái cử chức Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Thủ Thừa, nhiệm kỳ 2022 - 2027  

Trong 2 ngày 21 và 22/7, Hội Cựu chiến binh huyện Thủ Thừa tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Long An – Đặng Xuân Hòa; Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Thủ Thừa – Lê Hoàng Hùng cùng 130 đại biểu chính thức đại diện cho 1.320 hội viên Cựu Chiến binh huyện dự.

Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh huyện Thủ Thừa, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Cựu Chiến binh trên địa bàn huyện tích cực tuyên truyền, vận động Cựu Chiến binh đoàn kết, giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, động viên Cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực tự cường vượt khó vươn lên, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, làm giàu hợp pháp.

Hội thành lập 2 câu lạc bộ Cựu Chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi cấp huyện, cấp xã với 23 thành viên, 2 câu lạc bộ nuôi bò, 56 tổ tiết kiệm đa dạng đem lại nhiều hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế gia đình hội viên. Nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi được duy trì, phát huy hiệu quả như mô hình trồng cây na thái, cây nhãn không hạt, mô hình nuôi thỏ sinh sản, mô hình nuôi heo rừng, trồng mai vàng. Đến nay, hội có 1.247 hộ khá giàu, tăng 94 hộ so với nhiệm kỳ trước.

Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Hội Cựu Chiến binh các cấp tham gia vận động cán bộ, hội viên hiến 3.520m2 đất và 445 ngày công xây dựng đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, các cấp Hội còn thành lập 56/56 câu lạc bộ bảo vệ môi trường tại các ấp, khu phố. Toàn huyện có 12 Hội Cựu Chiến binh cơ sở và 1 Hội Cựu Chiến binh Công ty Tân Thành Lợi, có 56 chi hội, 57 phân hội. Trong nhiệm kỳ, phát triển mới 114 hội viên, 100% chi hội, hội cơ sở trong sạch vững mạnh, 1.336 hội viên gương mẫu.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Cựu Chiến binh huyện phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu như giữ vững 100% chi hội, hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt từ 99% trở lên hội viên gương mẫu, 100% gia đình hội viên Cựu Chiến binh đạt gia đình văn hoá, mỗi chi hội có ít nhất 1 tổ đa dạng giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phấn đấu tập hợp từ 75% cựu quân nhân trở lên vào sinh hoạt tại câu lạc bộ, có từ 85% cán bộ, hội viên tham gia sinh hoạt Hội.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 17 thành viên. Ông Lê Văn Bảy tái cử chức Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện, nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

Mộng Đào – Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết