Tiếng Việt | English

15/01/2022 - 13:52

Ông Trần Văn Châu tái đắc cử Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh Long An (nhiệm kỳ 2021 - 2024)

Ngày 15/01 tại Trung tâm phục vụ hội nghị tỉnh Long An diễn ra Đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Long An lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 - 2024.

Lãnh đạo Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng đại hội

Hội Công chứng viên tỉnh Long An có 75 thành viên hành nghề tại 37 văn phòng công chứng (tăng 4 văn phòng và 9 công chứng viên số với nhiệm kỳ trước).

Ban Chấp hành Hội thường xuyên quan tâm, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên trong giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động hành nghề và những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, văn bản công chứng đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Hội cũng thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin dư luận để kịp thời chia sẻ, nhắc nhở và xử lý bảo đảm hoạt động công chứng thực hiện đúng quy định của pháp luật. Nhắc nhở hội viên tuân thủ các quy định của pháp luật về công chứng, thực hiện đúng quy định về đạo đức hành nghề công chứng. Thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến đối với các cơ quan chức năng liên quan đến hoạt động công chứng,...

Trong nhiệm kỳ, các văn phòng công chứng đã tích cực vận động, đóng góp, trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình khó khăn, đóng góp xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ trẻ em nghèo đến trường, hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trong đợt dịch Covid-19,…

Phương hướng hoạt động của Hội Công chứng viên tỉnh Long An trong thời gian tới sẽ tiếp tục củng cố về tổ chức và hoạt động Hội, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chứng viên, bồi dưỡng nghiệp vụ và giám sát hội viên trong việc chấp hành pháp luật. Ông Trần Văn Châu - Chủ tịch Hội Công chứng viên nhiệm kỳ trước công bố quyết định phê duyệt Đề án nhiệm kỳ 2021 - 2024 của UBND tỉnh, Đề án nhân sự Ban Chấp hành.

Hội nghị bầu Ban Chấp hành lần thứ 3 gồm 9 thành viên, bầu đại biểu dự Đại hội Công chứng viên toàn quốc lần thứ 2. Ông Trần Văn Châu tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Công chứng viên tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2024./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết