Tiếng Việt | English

27/10/2017 - 19:58

Phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Tổ kiểm tra số 2, Cụm thi đua số 8 - Bộ Công an (CA) gồm: CA tỉnh Đồng Nai (Tổ trưởng), CA tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương đến kiểm tra kết quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 tại CA tỉnh Long An (đơn vị Cụm trưởng).

Đoàn kiểm tra viếng Tượng đài Long An Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặcCA các đơn vị kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; việc tổ chức các đợt thi đua ngắn hạn và các đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống của các lực lượng; kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017 do Bộ CA phát động; hiệu quả của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các đợt thi đua phát động trong năm,... công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm so với nghị quyết năm 2017 của Bộ CA và CA tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết liên tịch với các ngành, đoàn thể và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ CA về công tác phong trào, công tác dân vận; nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng và vận động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở;...

Qua kiểm tra, đối chiếu với các tiêu chí, thang điểm, nội dung ký kết giao ước thi đua để làm cơ sở đánh giá, chấm điểm, đề nghị khen thưởng tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tố quốc” năm 2017 bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan.

Sau đó, Tổ kiểm tra số 1 của Cụm thi đua số 8 - Bộ CA gồm: CA tỉnh Long An (Tổ trưởng), Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang tiếp tục kiểm tra chéo công tác thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017 ở CA các đơn vị trong Tổ kiểm tra số 2./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết