Tiếng Việt | English

11/06/2024 - 11:32

Phát triển phong trào thi đua Quyết thắng lên tầm cao mới

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An tập trung lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu, đưa phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) đi vào nền nếp, hiệu quả; thực sự trở thành động lực to lớn khơi dậy lòng yêu nước, ý thức tự giác, tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, tích cực tu dưỡng, rèn luyện của từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Qua đó, đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả vai trò tham mưu lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) năm 2024; góp phần quan trọng xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện (VMTD) “Mẫu mực, tiêu biểu”, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2023 cho các tập thể

Bên cạnh đẩy mạnh phong trào thi đua hướng về cơ sở, sát tình hình thực tiễn, LLVT tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm cho từng CBCS, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) gắn với nhiệm vụ chính trị, xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình có sức lan tỏa tích cực. Các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn chủ động, có nhiều đổi mới được cấp trên đánh giá cao. Tích cực đổi mới, sáng tạo thi đua gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các khâu đột phá về huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính quân sự. Từ đó, chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ không ngừng được nâng cao; CBCS an tâm tư tưởng, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh đã tập trung coi trọng làm chuyển biến tốt xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM. Công tác phát triển Đảng trong các lực lượng luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh phát triển, kết nạp được 1.203 đảng viên, thực hiện hiệu quả mô hình Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt; CB, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới. Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiều năm liền đạt TSVM; trong đó, năm 2019, 2020 và 2022, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh, chỉ đạo xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Kết hợp chặt chẽ xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Bên cạnh thực hiện tốt các mô hình của LLVT Quân khu như Đơn vị 3 nhất; 5 chủ động trong công tác tư tưởng; Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt; CB, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới; Chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm; Thanh niên 5 tốt, LLVT tỉnh đã thực hiện tốt các mô hình: 5S, Dân quân nắm hộ dân, Chốt dân quân nắm hộ dân biên giới, Xe môtô tuần tra cho lực lượng dân quân thường trực, Hũ gạo tình thương, LLVT gắn kết thân thiện với đồng bào tôn giáo,... tổ chức nhiều hoạt động và nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả khác đã được nhân rộng. Qua đó, khơi dậy tính năng động, sáng tạo, học tập, phổ biến kinh nghiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

LLVT tỉnh đẩy mạnh phong trào LLVT Long An chung sức xây dựng nông thôn mới, LLVT Long An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau, Giọt nước nghĩa tình, LLVT Long An tham gia cuộc vận động xây dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh cho gia đình chính sách. Tổ chức tốt Tết quân - dân với số tiền hơn 25 tỉ đồng.

Phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, kịp thời cổ vũ, động viên CBCS nêu cao ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần: “Đổi mới, sáng tạo, phát triển, dân chủ, đoàn kết”. Trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiếp tục đổi mới công tác TĐKT và phong trào TĐQT giai đoạn 2024-2029, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống dân tộc, Quân đội và LLVT tỉnh, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy CBCS quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024

Trong 5 năm qua (2019-2024), có 1.875 tập thể và 2.983 cá nhân được các cấp khen thưởng. LLVT tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng 2 cờ thi đua (năm 2019, 2020); được Bộ Quốc phòng tặng cờ trong giai đoạn năm 2015-2020; được UBND tỉnh tặng 2 cờ thi đua (năm 2019, 2020); năm 2022 được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; được Nhà nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba năm 2020, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì năm 2021.

Để tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT và phong trào TĐQT các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục phát huy vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong thực hiện phong trào TĐKT và phong trào TĐQT. Đây là nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định đến chất lượng, hiệu quả phong trào TĐQT.

Thứ hai, tổ chức giáo dục chính trị gắn với huấn luyện quân sự, nâng cao nhận thức chính trị trong thực hiện nhiệm vụ
huấn luyện SSCĐ, đẩy mạnh huấn luyện gắn xây dựng tổ chức Đảng TSVM, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, nền nếp chính quy; rèn luyện ý thức tổ chức, tác phong quân nhân, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị.

Thứ ba, kết hợp tốt giữa phong trào TĐQT với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, phong trào LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Thường xuyên kiện toàn, phát huy vai trò hội đồng TĐKT ở các cấp.

Thứ tư, tích cực, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm và hoạt động thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; tổ chức phát động phong trào TĐQT, các đợt thi đua cao điểm, đa dạng hóa nội dung, hình thức thi đua.

Thứ năm, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện gắn với nêu cao tinh thần cảnh giác SSCĐ, nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biên giới, an ninh nội địa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc trên không gian mạng. Chủ động phối hợp các lực lượng, phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thứ sáu, các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung thi đua sát với tình hình thực tế, gắn phong trào TĐQT của LLVT tỉnh với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn lực lượng. Thực hiện tốt việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Tổ chức tốt việc sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thi đua cao điểm và thực hiện phong trào TĐQT. Kịp thời biểu dương, khen thưởng bảo đảm phong trào TĐQT của LLVT tỉnh đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng chính trị, sức mạnh tổng hợp, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Với sự đoàn kết, thống nhất, LLVT tỉnh không ngừng phát huy thành tích đạt được, tiếp tục phấn đấu thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bằng trí tuệ và tâm huyết cùng những cách làm sáng tạo, CBCS ra sức cống hiến nâng chất hiệu quả phong trào TĐQT và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới./.

Giao lưu tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng

Giao lưu tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng   

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức giao lưu tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024.

Đại tá Lê Minh Trung - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chia sẻ bài viết