Tiếng Việt | English

17/10/2019 - 15:30

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Cang giám sát hoạt động cụm công nghiệp tại Cần Đước

Ngày 17/10, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Cang, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát hoạt động cụm công nghiệp trên địa bàn xã Long Sơn, huyện Cần Đước.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Cang (giữa) khảo sát thực tế khu tái định cư 

Trên địa bàn xã Long Sơn có 4 cụm công nghiệp, khu tái định cư với diện tích gần 200ha, nhà đầu tư tập trung thực hiện các thủ tục pháp lý, triển khai công tác kê biên, giải phóng mặt bằng,… Khó khăn của nhà đầu tư hiện nay là khu tái định cư cho 4 cụm công nghiệp đang chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chưa triển khai dự án, ảnh hưởng đến công tác giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp. Thành viên đoàn giám sát có nhiều ý kiến trao đổi với nhà đầu tư trong thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy trình.

Sau khi khảo sát thực tế và nghe đại diện các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang biểu dương sự nỗ lực của nhà đầu tư trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng vẫn đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trong đó cụm công nghiệp Thiên Lộc Thành đã đưa nhà máy vào sản xuất.

Ông đề nghị sở, ngành tỉnh, lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp cần phối hợp trong việc giải quyết thủ tục xây dựng các khu vực công nghiệp; Sở Tài nguyên và Môi trường cần hỗ trợ doanh nghiệp xử lý sai sót về vị trí của khu dân cư, hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư. Quá trình xây dựng khu tái định cư phải quan tâm đến kết cấu hạ tầng thiết yếu bảo đảm đời sống nhân dân./.

Kim Thoa – Kim Khánh

Chia sẻ bài viết