Tiếng Việt | English

25/07/2022 - 18:29

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm tặng quà cho gia đình chính sách huyện Châu Thành  

Chiều 25/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng quà cho 100 hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Lãnh đạo tỉnh, huyện tặng quà cho gia đình chính sách huyện Châu Thành

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minhh Lâm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các gia đình chính sách, đồng thời, động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành – Nguyễn Văn Khải chân thành cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện, thể hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình thương binh, liệt sĩ, chính sách./.

Minh Trực

Chia sẻ bài viết