Tiếng Việt | English

20/03/2023 - 18:36

Quy định mức thu học phí mầm non, giáo dục phổ thông năm học 2022-2023 của Long An  

UBND tỉnh Long An vừa có quyết định về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND, ngày 28/02/2023 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Cấp THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên có cùng mức thu 72.000 đồng/tháng/ học sinh với vùng thành thị và 38.000 đồng/tháng/ học sinh với vùng nông thôn

Theo đó, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thu học phí theo vùng thành thị (phường thuộc thành phố, thị xã; thị trấn thuộc huyện) và vùng nông thôn (các xã còn lại, trừ các xã đặc biệt).

Mức thu học phí của Long An năm học 2022-2023

Cụ thể, nhà trẻ thu 123.000 đồng/tháng/ học sinh với vùng thành thị và 72.000 đồng/tháng/học sinh với vùng nông thôn; mẫu giáo buổi thu 72.000 đồng/tháng/học sinh với vùng thành thị và 38.000 đồng/tháng/ học sinh với vùng nông thôn. Mẫu giáo bán trú: Lớp mầm thu 154.000 đồng/tháng/học sinh với vùng thành thị và 93.000 đồng/tháng/học sinh với vùng nông thôn; lớp chồi thu 134.000 đồng/tháng/học sinh với vùng thành thị và 77.000 đồng/tháng/học sinh với vùng nông thôn; lớp lá thu 111.000 đồng/tháng/học sinh với vùng thành thị và 66.000 đồng/tháng/học sinh với vùng nông thôn. Đối với mẫu giáo 2 buổi/ngày thu 94.000 đồng/tháng/ học sinh với vùng thành thị và 49.000 đồng/tháng/ học sinh với vùng nông thôn.

Cấp THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên (hệ THCS và hệ THPT) thu 72.000 đồng/tháng/học sinh với vùng thành thị và 38.000 đồng/tháng/ học sinh với vùng nông thôn.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập tại các xã đặc biệt khó khăn thu 34.000 đồng/tháng/học sinh./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết