Tiếng Việt | English

18/05/2021 - 10:07

Quyết tâm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông

Bên cạnh việc triển khai Năm An toàn giao thông (ATGT) 2021 thì UBND tỉnh Long An xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự, ATGT giai đoạn 2021-2025 nhằm giải quyết một cách hiệu quả và bền vững vấn đề tai nạn giao thông (TNGT), giảm thiệt hại do TNGT cả về người và của cải xã hội, quyết tâm kiềm chế TNGT và ùn tắc giao thông đến năm 2025.

Long An tăng cường quy hoạch và tổ chức lại hệ thống giao thông cho phù hợp với phát triển kinh tế, khu đô thị, khu, cụm công nghiệp (Trong ảnh: Vòng xoay giao thông kết nối khu dân cư, khu công nghiệp với Đường tỉnh 830 và cao tốc TP.HCM - Trung Lương)

Long An tăng cường quy hoạch và tổ chức lại hệ thống giao thông cho phù hợp với phát triển kinh tế, khu đô thị, khu, cụm công nghiệp (Trong ảnh: Vòng xoay giao thông kết nối khu dân cư, khu công nghiệp với Đường tỉnh 830 và cao tốc TP.HCM - Trung Lương)

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025

Trong nhóm giải pháp lớn thì tỉnh tập trung quy hoạch phát triển KT-XH và quy hoạch ngành Giao thông Vận tải giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030; đồng thời, hoàn thiện và nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về trật tự, ATGT. Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và tổ chức lại giao thông phù hợp với phát triển khu dân cư, khu đô thị và các khu, cụm công nghiệp bảo đảm hiện đại, an toàn, thông suốt, thân thiện.

Xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng và an toàn kỹ thuật đối với phương tiện giao thông, xây dựng lộ trình cụ thể để áp dụng các tiêu chuẩn cao về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông theo các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, đào tạo kỹ năng tham gia giao thông, khuyến khích sử dụng vận tải hành khách công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân; nâng cao nhận thức, tính tự giác chấp hành pháp luật, hướng tới xây dựng trật tự, kỷ cương, văn hóa giao thông an toàn. Tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu y tế tai nạn giao thông ngày càng hiệu quả, hiện đại. Các cơ quan chức năng, các địa phương đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện công tác quản lý trật tự, ATGT tại cơ quan, đơn vị, địa phương đang quản lý.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về an toàn giao thông

Năm ATGT 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự, ATGT” giảm TNGT cả 3 tiêu chí từ 5-10%. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường đến mọi tầng lớp nhân dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông - vận tải, xây dựng, đất đai và du lịch liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm ATGT và khai thác hiệu quả các công trình hạ tầng hiện hữu; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường thủy nội địa. Đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng và giảm giá để thu hút hành khách, hàng hóa sử dụng vận tải đường thủy nội địa; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị, vùng tỉnh và liên tỉnh.

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông cũng như hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là trong các khu vực trung tâm đô thị.

Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng bảo đảm việc đầu tư, xây dựng mới hoặc điều chỉnh, sắp xếp các khu công nghiệp, đô thị, các trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện,... trong các đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết