Tiếng Việt | English

TÌM KIẾM THÔNG BÁO - TUYỂN DỤNG
Tìm kiếm:
*

Thông báo về việc tuyển dụng công chức tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An năm 2023 (đợt 2)

Cập nhật: 10-01-2024

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-VKSTC ngày 28/10/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc giao biên chế giai đoạn 2022-2026 cho các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch số 178/KH- VKSTC ngày 09/11/2022 của VKSND tối cao về Kế hoạch tổ chức thỉ tuyển công chức nghiệp vụ Kiếm sát VKSND năm 2023;

Căn cứ Công văn số 5430/VKSTC-V15, ngày 18/12/2023 của VKSND tối cao về việc tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân;

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-VKS ngày 18/11/2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh Long An về kế hoạch tuyển dụng công chức nghiệp vụ năm 2023 và Kế hoạch số 06/KH-VKS-P15 ngày 21/12/2023 về tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát Đợt 2 năm 2023 cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí cần tuyển: Tuyển dụng 46 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát; 

2. Điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

2.1 Điều kiện, tiêu chuẩn chung

- Là công dân Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên, đối với nam không quá 35 tuổi, đối với nữ không quá 30 tuổi.

- Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: không vi phạm quy định của ngành Kiểm sát nhân dân về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không phải là người đã bị cơ quan khác xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật; đã được các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân sơ tuyển.

- Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50 kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45 kg trở lên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

2.2 Điều kiện tiêu chuẩn cụ thể

- Về trình độ chuyên môn:

-  Đã tốt nghiệp văn bằng 1 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành luật đạt từ loại khá trở lên của các cơ sở đào tạo thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội; Trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Khoa Luật thuộc Trường Đại học Cần Thơ.

- Đối với các trường hợp có bố hoặc mẹ đẻ là công chức, viên chức và người lao động (đã công tác 10 năm) trong ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả đã nghỉ hưu) không thuộc đối tượng trên có nhu cầu đăng ký dự tuyển thì nộp hồ sơ tại VKSND tỉnh Long An để lập danh sách báo cáo Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao cho ý kiến.

- Về trình độ ngoại ngữ, tin học:

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ B hoặc trình độ A trở lên); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên). [Điểm neo]

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, địa điểm tiếp nhận Phiếu dự tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

a) Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp:

- 01 phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- 01 bản sao có chứng thực bằng Cử nhân luật trở lên và bảng điểm;

- 01 bản sao có chứng thực chứng minh năng lực ngoại ngữ, tin học phù hợp;

- 01 bản sao có chứng thực CMND/CCCD;

- 01 bản sao có chứng thực giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có);

- 01 giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong phiếu và tài liệu trong hồ sơ dự tuyển.

b) Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ, Phiếu đăng ký dự tuyển: nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15), Lầu 1 Viện KSND tỉnh Long An. Địa chỉ: Số 14 Tuyến tránh, Quốc lộ 1A, khu phố Bình Cư 2, Phường 4, Tp. Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0272.3834600 hoặc gửi qua đường bưu điện (nếu gửi theo đường bưu điện thì tính từ ngày gửi theo dấu bưu điện trên phong bì).

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải đính kèm với Thông báo này trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Long An tại địa chỉ: https://vks.longan.gov.vn

Người đăng ký dự tuyển nộp 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ nơi nhận, số điện thoại của người đăng ký dự tuyển.

Thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển của người đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng được niêm yết tại trụ sở VKSND tỉnh và đăng công khai trên trang thông tin điện tử của Viện KSND tỉnh Long An.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến nơi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định, xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có).

Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng thì làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định, căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND tỉnh Long An sẽ báo cáo VKSND tối cao phê duyệt kết quả và ban hành Quyết định tuyển dụng.

4. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi và thời gian thi

4.1. Nội dung, hình thức thi tuyển: Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

4.1.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm bằng hình thức thi trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm trên giấy gồm 03 phần: 

Phần I: Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ Tiếng Anh, gồm 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Phần III: Tin học gồm 30 câu theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

b) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định.

4.1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, kiến thức liên quan đến chuyên ngành Luật.

b) Hình thức thi: Thi viết.

c) Thang điểm: 100 điểm.

d) Thời gian thi: 180 phút.

4.2 Thời gian và địa điểm thi tuyển:

- Thời gian thi: Dự kiến tháng 2 năm 2024 (thời gian thi có thể thay đổi). Việc quyết định thời gian thi tuyển cụ thể sẽ thông báo cho thí sinh trước ngày thi ít nhất 10 ngày.

- Địa điểm thi: Hội trường Lầu 5, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ đủ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Viện trưởng VKSND tối cao quyết định người trúng tuyển theo quy định.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

 6. Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo Điều 8 Quy chế tuyển dụng công chức VKSND ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-VKSTC ngày 17/11/2021 của VKSND tối cao, ưu tiên trong tuyển dụng được quy định cụ thể như sau:

6.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tuyển ở vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 05 điểm vào kết quả thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong; người có bố đẻ, mẹ đẻ hoặc bố nuôi, mẹ nuôi được pháp luật công nhận là công chức và người lao động không xác định thời hạn ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả những người đã nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc đã chết): được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

6.2. Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên có số điểm cao nhất vào kết quả điểm thi tuyển tại vòng 2.

7. Lệ phí thi tuyển

Được thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (trên cơ sở số lượng hồ sơ đăng ký dự thi).

Các tin rao vặt khác:

Tiêu đề Ngày
•  Thông báo về việc gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển dụng công chức 15/01/2024
•  Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An năm 2024 14/01/2024
•  Sở Nội vụ thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023 của tỉnh Long An 26/12/2023
•  Sở Nội vụ tỉnh Long An thông báo tuyển dụng công chức năm 2023 30/11/2023
•  BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 22/11/2023
•  Tòa án nhân dân tỉnh Long An thông báo tuyển dụng công chức năm 2023 16/11/2023
•  Thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 tại Trung tâm Y tế TP.Tân An 01/11/2023
•  AGRIBANK CHI NHÁNH ĐÔNG LONG AN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 29/10/2023
•  Kho bạc Nhà nước tỉnh Long An xét tuyển Hợp đồng lao động 05/10/2023
•  Thông báo xét tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An 11/09/2023
•  Sở Y tế Long An thông báo tuyển sinh 31/08/2023
•  Cho shop kinh doanh Trần Phong Sắc, phường 4, Tân An, Long An 14/08/2023
•  Cơ hội việc làm tại LPBank Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 07/07/2023
•  Agribank Chi nhánh tỉnh Long An thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2023 30/06/2023
•  AGRIBANK CHI NHÁNH ĐÔNG LONG AN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 1 NĂM 2023 29/06/2023
•  Sở Giáo dục và Đào tạo Long An tuyển dụng viên chức 28/06/2023

Mức độ hài lòng của bạn khi giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An hiện nay ra sao?

  Tốt
  Trung bình
  Cần cải thiện thêm