Tiếng Việt | English

TÌM KIẾM RAO VẶT
Tìm kiếm:
*

Tòa án nhân dân tỉnh Long An tuyển dụng công chức năm 2022

Cập nhật: 02-11-2022

Thông báo tuyển dụng công chức

 

Thực hiện Kế hoạch số 814/KH-TA, ngày 14/10/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An về việc tuyển dụng công chức năm 2022. Tòa án nhân dân tỉnh Long An thông báo tuyển dụng công chức đối với một số vị trí việc làm tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Long An năm 2022, cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 17 công chức gồm: 16 Thư ký viên và 01 Kế toán viên.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển vào làm việc tại Tòa án nhân dân:

a) Là công dân Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lịch sử chính trị của bản thân và gia đình không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

đ) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền, đồng thời đáp ứng điều kiện sau:

- Chiều cao, cân nặng: Nam cao từ 1,60m trở lên, cân nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m trở lên, cân nặng từ 45kg trở lên.

- Không bị dị hình, dị tật, không nói lắp, nói ngọng; không mắc bệnh kinh niên mãn tính.

 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu vị trí dự tuyển

- Đối với ngạch Thư ký viên: Có trình độ Cử nhân trở lên chuyên ngành Luật;

- Đối với ngạch Kế toán viên: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên.

- Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trở lên.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

- Không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại điểm 1, điểm 2 mục II thông báo này;

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị cơ quan khác kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Hình thức thi tuyển: Tuyển dụng thông qua thi tuyển

2. Nội dung: Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

2.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy gồm 03 phần:

- Phần 1: Kiến thức chung, 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy Tòa án nhân dân; công tác quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chức trách nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh, 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút. Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

- Phần III: Tin học 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút. Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

* Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: Kết hợp phỏng vấn và viết.

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Thang điểm: 100 điểm.

- Thời gian thi: 180 phút.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên

3.1. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

3.2. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3.3. Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

4. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

4.1. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

4.2. Người trúng tuyển phải có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

4.3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

4.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm

1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu): Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang, phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ. Trong đó phải cam kết phục vụ lâu dài, chấp hành nghiêm nghĩa vụ, sự phân công công tác của cơ quan tuyển dụng nếu trúng tuyển.

1.2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

1.3. Phiếu lý lịch Tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

1.4. Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền cấp (có chứng thực).

1.5. Văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập có liên quan (có chứng thực); trường hợp văn bằng, bảng điểm là tiếng nước ngoài thì phải nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt Nam.

1.6. Giấy chứng nhận sức khỏe (đủ điều kiện, tiêu chuẩn) do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

1.7. Hai (02) ảnh 4x6 (chụp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày đăng ký dự tuyển).

1.8. Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

Lưu ý: Hồ sơ dự tuyển được đựng trong túi hồ sơ, mặt ngoài ghi “Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức ngạch Thư ký viên hoặc Kế toán viên năm 2022” và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ. Khi đến nộp hồ sơ, thí sinh phải mang theo bản chính để đối chiếu.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng (giờ hành chính).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Long An, số 12 tuyến tránh, quốc lộ 1A, khu phố Bình Cư 2, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 0272 3 828 325-305.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI, LỆ PHÍ DỰ THI

1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

Dự kiến cuối tháng 11/2022 tại Tòa án nhân dân tỉnh Long An, số 12 tuyến tránh, quốc lộ 1A, khu phố Bình Cư 2, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An; thời gian thi cụ thể sẽ có thông báo trên Trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Long An tại địa chỉ: http://www.longan.toaan.gov.vn.

2. Lệ phí dự thi

Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính, lệ phí dự thi là 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng), thí sinh nộp trực tiếp khi nộp hồ sơ.

Lưu ý thí sinh dự thi: Tòa án nhân dân tỉnh Long An sẽ thông báo các nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng công chức trên Trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Long An tại địa chỉ: http://www.longan.toaan.gov.vn và không gửi thông báo bằng giấy đến từng thí sinh. Đề nghị thí sinh theo dõi để thực hiện./.

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…………, ngày.... tháng.... năm ……

 

(Dán ảnh 4x6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1):

…………………………………………………………………

Đơn vị dự tuyển(2):

…………………………………………………………………

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………… Nam(3) □ Nữ □

Dân tộc: …………………………………… Tôn giáo: …………………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ……………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp: ……

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: …………………… Ngày chính thức: …………………

Số điện thoại di động để báo tin: ……………………………… Email: ………………………

Quê quán: ………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ……………………………………………………………………

Tình trạng sức khoẻ: ……………………Chiều cao: ……………… Cân nặng: ……………kg

Thành phần bản thân hiện nay: …………………………………………………………………

Trình độ văn hoá: ………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, cơ quan, tổ chức công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội.....)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức công tác

 

 

 

 

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: …………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………………………

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tại Thông báo tuyển dụng).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ……………………………………………………………………

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

VII. NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TUYỂN DỤNG

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

  

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

Các tin rao vặt khác:

Tiêu đề Ngày
•  Bệnh viện Y học cổ truyền Long An thông báo về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022 24/11/2022
•  Thông báo về việc xét tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022 tại Trung tâm Y tế thành phố Tân An 22/11/2022
•  Bán nhà và đất 09/11/2022
•  Ban QLKKT Long An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 01/10/2022
•  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An thông báo xét tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022 28/09/2022
•  Thông báo Điểm đăng ký xe mô tô trên địa bàn tỉnh Long An 23/09/2022
•  Thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 23/09/2022
•  Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - chi nhánh tỉnh Long An thông báo tuyển dụng đợt 2 năm 2022 22/09/2022
•  AGRIBANK CHI NHÁNH ĐÔNG LONG AN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 2 NĂM 2022 22/09/2022
•  BIDV Thông báo tuyển dụng 20/09/2022
•  Công an tỉnh Long An thông báo 19/09/2022
•  Công ty TNHH B.O.T ĐT830 xin trân trọng thông báo 08/07/2022
•  Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 14/06/2022
•  Bệnh viện Y học cổ truyền Long An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 07/06/2022
•  AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH LONG AN – ĐÔNG LONG AN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 1 NĂM 2022 21/04/2022
•  Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long An và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mộc Hóa tuyển dụng cán bộ năm 2022 15/04/2022

Mức độ hài lòng của bạn khi giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An hiện nay ra sao?

  Tốt
  Trung bình
  Cần cải thiện thêm