Tiếng Việt | English

27/03/2024 - 15:55

Tân An triển khai công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2024

Sáng 27/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) TP.Tân An, tỉnh Long An tổng kết công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đến dự có Phó Giám đốc BHXH tỉnh - Lê Thành Liếp; Phó Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Nguyễn Ngọc Sang; Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An - Mai Thị Xuân Phương.

Đại biểu dự hội nghị

Năm 2023, BCĐ thành phố, xã, phường phát huy tốt vai trò lãnh, chỉ đạo trong triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam thành phố, xã, phường và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng nâng cao. Chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, có sự phối hợp tích cực của các phòng, ban, đơn vị liên quan trong triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Công tác thông tin, tuyên truyền ngày càng được quan tâm thực hiện đạt được nhiều kết quả.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đáp ứng được yêu cầu của tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm. TP.Tân An kịp thời đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống y tế tuyến cơ sở phục vụ tốt nhu cầu khám, điều trị bệnh cho nhân dân; công tác giải quyết chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN được kịp thời và đúng quy định.

Tính đến ngày 31/12/2023, trên địa bàn thành phố có trên 34.200 người tham gia BHXH, đạt 35,53% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.012 người; số người tham gia BHTN là 30.243 người, đạt 31,34% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Tổng số người dân tham gia BHYT là 140.044 người, đạt 94,01% dân số, đạt chỉ tiêu đề ra năm 2023.

Tại hội nghị, nhiều đơn vị, đia phương chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện sách BHXH, BHYT, BHTN trong năm qua; đề xuất những giải pháp thực hiện tốt hơn trong năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Giám đốc BHXH tỉnh - Lê Thành Liếp đề nghị BCĐ thành phố, xã, phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giữ vững và phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm nhằm từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH. Ngoài ra, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95% dân số TP.Tân An./.

Như Nguyệt

Chia sẻ bài viết