Tiếng Việt | English

26/10/2015 - 09:26

Long An

Tân Trụ phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự các xã liên ranh

Nhằm bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn các xã giáp ranh huyện Tân Trụ, Công an các xã trong cụm gồm: Bình Trinh Đông, Tân Phước Tây, An Nhựt Tân, Đức Tân, Nhựt Ninh và thị trấn Tân Trụ xây dựng quy chế làm việc, thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.


Diễn tập tình huống truy bắt tội phạm

Thực hiện quy chế làm việc cụm liên ranh năm 2015, UBND các xã đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết về chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, phòng, chống ma túy trong tình hình mới;…

Song song đó, lực lượng công an các xã trong cụm còn phối hợp tổ chức tuần tra, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến giao thông giáp ranh. Đồng thời, thường xuyên củng cố ban, tổ an ninh, trật tự nông thôn, đội dân phòng, tạo điều kiện thuận lợi trao đổi thông tin tình hình liên quan đến an ninh, trật tự và những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa.

Nhờ thực hiện tốt quy chế phối hợp, lực lượng công an các xã luôn chủ động trong công tác giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn các xã giáp ranh./.

Đan Thy

Chia sẻ bài viết