Tiếng Việt | English

22/06/2015 - 14:04

Tân Trụ: Tuyên truyền bằng "Lời kêu gọi"


Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ xã Bình Tịnh tuyên truyền mô hình “Lời kêu gọi” đến người dân

Góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bảo đảm ổn định an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) huyện Tân Trụ đã xây dựng nhiều kế hoạch, mô hình vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Những năm qua, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng chất phong trào TDBVANTQ. Nhiều nơi có sáng kiến xây dựng các mô hình mới để vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT, an toàn giao thông đạt hiệu quả. Tuy nhiên, tình hình ANTT một vài nơi vẫn còn diễn biến phức tạp, các vụ trộm cắp tài sản, trộm nóng xe môtô còn xảy ra. Nguyên nhân là do người dân  chủ quan, tạo sơ hở để bọn tội phạm có cơ hội hoạt động.

Trước thực trạng trên, tháng 3-2015, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ huyện đã đề ra kế hoạch xây dựng mô hình tuyên truyền bằng “Lời kêu gọi” để vận động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, thực hiện tốt năm an toàn giao thông 2015. Theo đó, hơn 1.700 bảng tuyên truyền “Lời kêu gọi” được cấp phát cho các xã, thị trấn với nội dung vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước, chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống và tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông gắn với xây dựng gia đình văn hóa, nông thôn mới. Để mô hình thực sự đi vào cuộc sống, ban chỉ đạo xã thành lập ban vận động đến từng hộ để tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện. Việc triển khai thực hiện mô hình còn tạo điều kiện cho cơ quan chức năng kịp thời tiếp nhận và giải quyết các tin báo tố giác tội phạm, tạo niềm tin trong nhân dân.

Cùng với các mô hình “Ánh sáng ANTT”, “Tiếng loa ANTT”, “Cổng rào ANTT”,... hy vọng thời gian tới, việc tuyên truyền bằng “Lời kêu gọi” sẽ nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân, ý thức trách nhiệm trong  đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhân dân về ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; giáo dục con em, người thân chấp hành nghiêm pháp luật, phấn đấu kéo giảm tội phạm, xây dựng phong trào TDBVANTQ vững mạnh, khu dân cư đạt an toàn, góp phần xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới trong thời gian tới.

Yến Trinh

Chia sẻ bài viết