Tiếng Việt | English

23/10/2021 - 07:54

Tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự

Hiện nay, việc giãn cách xã hội để phòng, chống dịch đã được nới lỏng, việc đi lại, buôn bán, sản xuất đang dần trở lại trang thái bình thường mới nên các loại tội phạm cũng có nguy cơ tăng hoạt động trở lại. Công an tỉnh Long An chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các phương án, tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng tập thể có thành tích bắt giữ tội phạm, buôn lậu với số lượng lớn trong tháng 10

Theo đó, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm; chủ động, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) và tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT.

Cùng với đó, Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm, khuyến cáo về các thủ đoạn của các loại tội phạm trong nhân dân. Trong đó, quan tâm kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, mạng xã hội để tuyên truyền.

Đồng thời, duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó, đặc biệt chú trọng các mô hình cấp xã (phường, thị trấn) bảo đảm an ninh, trật tự lồng ghép với các mô hình an sinh xã hội; mô hình tự quản về an ninh, trật tự gắn với tự giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học... 

Lực lượng công an các cấp tăng cường phối hợp với lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT địa bàn và vận động, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19.../.

Đức

Chia sẻ bài viết