Tiếng Việt | English

15/03/2023 - 13:10

Tăng cường quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn trong đơn vị

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tình hình chấp hành kỷ luật những tháng đầu năm 2023 và phát động cuộc thi Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất những biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP tỉnh.

Thượng tá Đàm Quang Ngoạt - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý, chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn trong đơn vị; duy trì nghiêm kỷ luật, điều lệnh quản lý bộ đội và các quy định về bảo đảm an toàn.

Chỉ huy các cấp có nhiều biện pháp tích cực, cụ thể, sát với tình hình của đơn vị để quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sĩ (CBCS), xử lý kịp thời vi phạm; đồng thời, quán triệt các văn bản, chỉ thị của cấp trên về chấp hành kỷ luật, pháp luật, Luật Giao thông đường bộ và các biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông,... Gắn công tác huấn luyện với giáo dục pháp luật, kỷ luật, quán triệt các quy định quân đội và điều lệnh quản lý bộ đội; chế độ sinh hoạt ngày, tuần được duy trì thường xuyên ở mọi cấp và đi vào nền nếp. Đa số CBCS chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, thời gian qua, đơn vị vẫn còn để xảy ra vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Tại hội nghị, các đại biểu có nhiều ý kiến làm rõ những kết quả đã đạt; đồng thời, phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý kỷ luật và đề xuất biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thượng tá Đàm Quang Ngoạt - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tăng cường quán triệt cho CBCS chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, các chỉ thị, nghị quyết, thông tư, kết luận của trên về việc chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý chặt chẽ CBCS, đi sâu nắm chắc các mối quan hệ xã hội, nội bộ, tâm tư, nguyện vọng, điều kiện hoàn cảnh, sức khỏe để có biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp; chủ động phòng ngừa, giải quyết và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm kỷ luật theo quy định.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát động cuộc thi Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất những biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP tỉnh. Hoạt động nhằm nâng cao trách nhiệm trong học tập, công tác, tự giác rèn luyện, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”./.

Hùng Hoàng - Bảo Châu

Chia sẻ bài viết