Tiếng Việt | English

29/11/2022 - 20:55

Thông báo xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 14 năm 2022 

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam vừa có thông báo xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 14 năm 2022.

BLA

Chia sẻ bài viết