Tiếng Việt | English

07/06/2021 - 10:16

Thông tin và hỏi - đáp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Câu hỏi: Năm nay tôi 54 tuổi, nghỉ việc từ năm 2018 và đã nhận bảo hiểm xã hội một lần. Tôi còn 7 năm 3 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cộng dồn chưa nhận trợ cấp. Vậy tôi có thể nhận tiền BHTN của mình không?

(Bạn đọc Báo Long An)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 thì người lao động (NLĐ) đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

“1. Chấm dứt hợp đồng LĐ hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng LĐ, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức LĐ hàng tháng;

2. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng LĐ hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b, khoản 1, Điều 43 của Luật này; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng LĐ đối với trường hợp quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1, Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi LĐ ở nước ngoài theo
hợp đồng;

e) Chết”.

Điều 46 Luật Việc làm về hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định:

“1. Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng LĐ hoặc hợp đồng làm việc, NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho NLĐ.

3. Tổ chức Bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp”.

Đối chiếu quy định nêu trên với trường hợp của bà thì bà đã quá 3 tháng để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nên không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian tham gia BHTN nhưng chưa hưởng của bà sẽ được bảo lưu cho lần tiếp theo đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp./.

BHXH TỈNH LONG AN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích