Tiếng Việt | English

01/06/2023 - 13:19

Thủ Thừa: Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thời gian qua, từng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An xây dựng nhiều kế hoạch, mô hình, việc làm cụ thể gắn với các tiêu chí, trong đó, nổi bật là cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) huyện.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh phát động trồng cây thực hiện tuyến đường hoa tại xã Tân Thành

Thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với XDNTM, đô thị văn minh, Hội LHPNVN huyện Thủ Thừa chọn ấp Bà Nghiệm, xã Mỹ Lạc làm điểm triển khai, thực hiện mô hình Tuyến đường PN xanh, sạch, đẹp với chiều dài 600m. Trên tuyến đường này, Hội tiến hành trồng trên 150 cây hoàng yến. Từ mô hình điểm của huyện phát động, Hội LHPNVN xã Mỹ Lạc tiếp tục nhân rộng, thực hiện tại tuyến đường ở ấp Vườn Cò khoảng 100 cây hoàng yến với chiều dài 500m.

Chủ tịch Hội LHPNVN xã Mỹ Lạc - Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết: “Năm 2023, Hội LHPNVN xã tiếp tục nhân rộng thực hiện Tuyến đường PN xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, Hội cũng triển khai, xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường: Tổ PN thu gom rác thải nhựa giúp đỡ PN và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, duy trì mô hình Tổ PN nói không với túi nylon. Qua triển khai, các mô hình nhận được sự ủng hộ đông đảo của các hội viên, góp phần cùng xã Mỹ Lạc xây dựng xã NTM nâng cao trong thời gian tới”.

Tuyến đường hoa trang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Long Thạnh

Tính đến nay, Hội LHPNVN trên địa bàn huyện Thủ Thừa xây dựng được 36 Tuyến đường PN xanh, sạch, đẹp, tổng chiều dài 27km với trên 4.800 cây xanh các loại và được 450 hội viên PN phụ trách chăm sóc thường xuyên.

Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hội viên các chi hội tham gia vệ sinh, chăm sóc, tu bổ, duy trì các Tuyến đường PN xanh, sạch, đẹp, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức cho hội viên, PN, người dân trong bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp tích cực trong việc XDNTM, NTM nâng cao.

“Việc thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với chương trình XDNTM nâng cao được triển khai rộng khắp, hàng năm, 100% cơ sở Hội đăng ký giúp thêm ít nhất 5 hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Hội LHPNVN các xã, thị trấn vận động hộ gia đình có PN thực hiện đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động, tập trung các giải pháp giúp những hộ chưa đạt các tiêu chí ở năm trước. Đến nay, các xã, thị trấn có kế hoạch giúp đỡ được 1.887 hộ đạt 8 tiêu chí qua các năm. Với công tác tuyên truyền, vận động của Hội cùng với việc nâng cao ý thức của người dân, đến nay, toàn huyện có 22.156/22.656 hộ đạt 8 tiêu chí, đạt 98%” - Phó Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Thủ Thừa - Nguyễn Thị Thanh Vân thông tin thêm.

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" của Hội LHPNVN huyện Thủ Thừa nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của hội viên, PN. Nhiều mô hình được triển khai, nhân rộng. Từ đó, người dân ý thức cùng nhau tham gia, tạo vẻ mỹ quan cho bộ mặt nông thôn, bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thành và duy trì các tiêu chí trong tham gia XDNTM, NTM nâng cao trên địa bàn huyện./.

Mộng Đào - Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết