Tiếng Việt | English

22/07/2015 - 11:22

Triển khai văn bản pháp luật mới ban hành

Quang cảnh hội nghị

Ngày 21-7-2015, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới ban hành năm 2015. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên pháp luật thuộc Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tư pháp; Tòa án tỉnh; Phòng thông tin - Dân nguyện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Trường Quân sự Long An; Cục Thi hành án triển khai một số luật mới ban hành, bao gồm: Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Quản lý sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi).

Trên cơ sở kế thừa những quy định dưới luật đã ban hành, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp bổ sung các quy định nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lý đối với doanh nghiệp Nhà nước, khắc phục việc doanh nghiệp sử dụng vốn, tài sản đầu tư vào sản xuất, kinh doanh không đúng mục tiêu, đầu tư dàn trải, thực hiện công khai, minh bạch, giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư, quản lý vốn của Nhà nước đã đầu tư vào doanh nghiệp. Luật Tổ chức Quốc hội được thông qua nhằm kịp thời khắc phục một số vấn đề cần sửa đổi như: Quyết định các vấn đề quan trọng về KT-XH, hoạt động chất vấn tại phiên họp, đổi mới phương thức tham gia xem xét, cho ý kiến về các vấn đề quan trọng của quốc gia,… Ngoài ra, tại hội nghị, các báo cáo viên cũng trình bày những quy định mới trong các luật sử đổi bổ sung như: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi).

Hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các văn bản pháp luật mới ban hành năm 2015 đến cán bộ lãnh đạo, quản lý để triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh nhằm từng bước đưa pháp luật đến với người dân và doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến sâu sắc và tích cực đối với một số lĩnh vực của đời sống xã hội./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết